Obavještavamo osiguranike i korisnike prava na penziju da, u cilju smanjenja rizika od širenja koronavirusa, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje preporučuje strankama, ako nije potreban neposredan dolazak u prostorije Fonda, da se prioritetno obrate filijalama, poslovnicama ili Centralnoj službi Fonda putem telefona ili e-maila na sledeće adrese:

  • Filijala Banja Luka, 051 247 803, e-mail: fil.bl@fondpiors.org
  • Filijala Bijeljina, 055 490 952,e-mail: fil.bn@fondpiors.org
  • Filijala Prijedor, 052 490 892,e-mail: fil.pd@fondpiors.org
  • Filijala Doboj, 053 490 812, e-mail: fil.do@fondpiors.org
  • Filijala Istočno Sarajevo, 057 491 552, e-mail: fil.is@fondpiors.org
  • Filijala Trebinje, 059 490 812, e-mail: fil.tb@fondpiors.org
  • Centralna služba 055 490 950, opcija 5, e-mail: info@fondpiors.org i csluzba@fondpiors.org

Fond će strankama informacije, u zavisnosti od njihovog karaktera, pružati telefonski odmah ili naknadno, pozivom strankama, nakon uvida u predmet i postupak koji se vodi pred ovim organom.

Sve ostali poslovi i aktivnosti Fonda  kao što su prijem i otprema  pošte, rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava, komunikacija sa drugim nosiocima osiguranja, isplata penzija i dr. odvijaju se normalno.