U skladu sa prethodno donesenim preventivnim mjerama koje su za cilj imale smanjenje dolazaka osiguranika i korisnika prava na penziju, koji su najranjivija kategorija stanovništva, od virusa korona, uzimajući u obzir i uvođenje vanredne situacije od strane Vlade Republike Srpske,

Štab za vanredne situacije Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, dana 17. marta 2020. godine donosi,

Naredbu kojom se obustavlja rad sa strankama, u svim službenim prostorijama Fonda (centralnoj službi, 6 filijala i 54 poslovnice), do ukidanja vanredne situacije.

I dalje ostaju na snazi sve ranije preduzete mjere koje za cilj imaju zaustavljanje i sprečavanje širenja virusa korona.

Osiguranici i korisnici prava sve zahtjeve koje imaju prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i dalje mogu podnositi zahtjeve putem pošte na adresu Fonda i dobijati informacije o rješavanju pozivom na telefone ili slanjem upita na jednu od mejl adresa.

Kontakt telefoni i adrese za elektronsku komunikaciju sa Fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

  • Filijala Banja Luka, 051 247 803, e-mail: fil.bl@fondpiors.org
  • Filijala Bijeljina, 055 490 952, e-mail: fil.bn@fondpiors.org
  • Filijala Prijedor, 052 490 892, e-mail: fil.pd@fondpiors.org
  • Filijala Doboj, 053 490 812, e-mail: fil.do@fondpiors.org
  • Filijala Istočno Sarajevo, 057 491 552, e-mail: fil.is@fondpiors.org
  • Filijala Trebinje, 059 490 812, e-mail: fil.tb@fondpiors.org
  • Centralna služba, 055 490 950, opcija 5, e-mail: info@fondpiors.orga  i csluzba@fondpiors.org