U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

  • 1. i 2. maj 2020. godine

U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.