Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za april 2020. godine počinje, u petak, 08. maja 2020. godine.

Isplata penzije korisnicama starijim od 65 godina u bankama i poslovnicama banaka u Republici Srpskoj vršiće se radnim danima, u terminu od 07-13 časova, u kojem banke, prioritetno, rade sa penzionerima.

U uslovima vanrednog stanja, zbog sprečavanja širenja virusa korona, isplata korisnicima starijim od 65 godina, koji penziju primaju putem tekućeg računa, vršiće se i dalje  uz jednokratnu punomoć, koju korisnik u svrhu podizanja penzije može dati osobi od posebnog povjerenja ili neposrednim podizanjem penzije.

Isplatom penzije za april obuhvaćeno je ukupno 267.413 korisnika prava, od čega je 217.442 u Republici Srpskoj, a van Republike 49.971 korisnik prava.

Za isplatu  penzije za april potrebno je 94,3 miliona KM u neto iznosu, odnosno 95,5 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,45 KM i čini 41,15%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 42,22% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za april iznosi 577,27 KM, što čini 60,38% od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za april u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u aprilu 2020. godine iznosio je 71,29  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za april čine starosne penzije sa 58,10%, porodične sa 27,76%,  invalidske sa 14,05%  i ostala prava sa 0,09%.