U vrijeme pandemije korona virusa, kada se poslovni procesi odvijaju u otežanim uslovima, Filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Prijedor, uspijeva odgovoriti izazovima – planski ciljevi su ispunjeni, zahtjevi stranaka riješeni. Kako su to postigli – pitali smo rukovodioca Filijale Slavka Topića.

1. Pandemija korona virusa promijenila je život iz korijena na cijeloj planeti, pa i u Republici Srpskoj. Pitanje svih pitanja je kako zaštiti zdravlje i ljudske živote. Kakvo je zdravstveno stanje zaposlenih u Filijali na čijem ste čelu?

Topić: U Filijali Prijedor imamo jednog radnika koji je zaražen. Isti se nalazi u karantinu i dobrog je zdravstvenog stanja. Radnik je zaražen u krugu porodice i u trenutku zaraze nije se nalazio na poslu, što je onemogućilo ulazak i širenje virusa među zaposlenima u Filijali. Imali smo i nekoliko radnika koji su bili u samoizolaciji određeno vrijeme i to nam govori o visokom stepenu njihove odgovornosti, kako prema sebi, tako i prema drugima. Sve u svemu, možemo biti izuzetno zadovoljni zdravstevnim stanjem zaposlenih, imajući u vidu činjenicu da smo cijelo vrijeme radili i redovno izvršavali naše obaveze, kako prema korisnicima prava, osiguranicima i uplatiocima doprinosa, tako i prema institucijama Republike.

2. Vanredno stanje podrazumijeva i vanredne uslove u poslovnom procesu. Kako to praktično izgleda u radu Filijale?

Topić: Rukovodstvo Fonda PIO od samog početka izbijanja pandemije vrlo ozbiljno je shvatilo novonastalu situaciju, svakodnevno je zasijedao Štab za vanredne situacije Fonda i Štab za vanredne situacije Filijale i blagovremeno donosio određene mjere, s ciljem suzbijanja zaraze. Obustavljen je direktan rad i kontakt sa strankama, zbog opasnosti od širenja virusa korona. Međutim, proces rada nije stao, već je nastavljen sa smanjenim brojem izvršilaca i u drugačijoj formi komunikacije sa strankama. Neposredni kontakt i šalterski rad zamijenila je telefonska komunikacija i komunikacija klasičnom i elektronskom poštom.

3. Gdje se Filijala nalazi danas, nakon 55 dana rada u vanrednim okolnostima i šta nam govore ostvareni rezultati u ključnim segmentima poslovanja u odnosu na plan?

Topić: Zadovoljni smo ostvarenim rezultatima u uslovima vanrednog stanja. Maksimalnim zalaganjem i predanim radom svih radnika Filijale obezbijeđeno je, ne samo funkcionisanje Filijale u okolnostima vanrednog stanja, nego i nastavak na realizaciji planskih ciljeva. Pravovremeno su preduzete sve neophodne radnje kako bi se obezbijedila nesmetana isplata penzija za korisnike prava. Riješeni su svi zahtjevi za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su bili kompletni i podobni za rješavanje. Nastavljeno je sa aktivnostima na poslovima ažuriranja podataka matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa.

4. Nadležni republički organi ovih dana relaksiraju određene mjere u pogledu borbe sa virusom korona. Kada očekujete normalizaciju radnog procesa u Filijali?

Topić: Određeni pokazatelji nagovještavaju da bi se u toku maja stanje moglo normalizovati. U skladu s tim, Filijala Prijedor bi se mogla vratiti na poslovne aktivnosti u kapacitetu koji je prethodio vanrednom stanju, uz odgovarajuće promjene u načinu rada, zbog zaštitnih mjera na sprečavanju širenja virusa korona.

5. Kada korona više ne bude mora, šta ćete prvo uraditi za svoju dušu, a što Vam je nedostajalo svih proteklih dana?

Topić: Biće to prilika za druženje sa porodicom i prijateljima na otvorenom prostoru, u prirodi.