Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za maj 2020. godine počinje, u srijedu, 10. juna 2020. godine.

Isplatom penzije za maj obuhvaćeno je ukupno 267.745 korisnika prava, od čega je 217.533 u Republici Srpskoj, a van Republike 50.212  korisnika prava.

Za isplatu penzije za maj potrebno je 95,06 miliona KM u neto iznosu, odnosno 96,26 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,47 KM i čini 41,59%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 42,67% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za maj iznosi 577,28 KM,  što čini  61,02% od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za maj u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u maju 2020. godine iznosio je 69,54  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za maj čine starosne penzije sa 58,19%, porodične sa 27,7%, invalidske sa 14,01%  i ostala prava sa 0,09%.