Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 22. juna 2020. godine 79. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 78. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane maja 2020. godine, kao i pregled realizacije zaključaka sa te sjednice.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za maj 2020. godine,
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za maj 2020. godine, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontingenta.