Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1442/20 od 28. maja 2020. godine,  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 55/20), odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, u ukupnom iznosu od 900.107,79 KM, za 243 radnika iz 33 preduzeća,  na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sredstva u iznosu 600.458,48 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske  za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje  za  sve radnike u preduzeću AD Novinarsko, izdavačko, štamparsko preduzeće „Oslobođenje“ iz Banja Luke (197 radnika). Ovim su djelimično izmirene obaveze za sve radnike u navedenom preduzeću.

Preostalih 299.649,31 KM raspoređuju se Fondu PIO za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 46 radnika iz 32 preduzeća, koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO,  u periodu 01.01 – 30.04.2020. godine, i koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Radnici kojima je izvršena uplata sredstava, sa kojom stiču uslove za penziju,  mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.