Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održao je 16. septembra 2020. godine XIV redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrio i usvojio:

  • Zapisnik sa XIII redovne sjednice Upravnog odbora Fonda, održane, elektronskim putem, aprila 2020. godine, i
  • Realizaciju odluka i zaključaka donijetih na XIII redovnoj sjednici;
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period januar – jun 2020. godine.

Upravni odbor je donio:

  • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Fonda PIO Republike Srpske;
  • Odluku o usvajanju Strateškog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 2021-2023. godine.

Takođe, Upravni odbor je upoznat sa:

  • Izvještajem o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period januar – jun godine;
  • Budžetskim zahtjevom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2021-2023. godine.