Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava da je za korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju potrebno dostaviti potvrdu o redovnom školovanju, za školsku 2020/2021. godinu kako bi se isplata penzije vršila redovno i bez prekida. Za korisnike porodične penzije, djecu srenjoškolske uzrasne dobi, 15-19 godina (1.132 korisnika), rok za dostavljanje potvrde o redovnom  školovanju bio je 23. septembar 2020. godine, te se ovi korisnici porodične penzije, koji to do sada nisu učinili, pozivaju da potvrdu o redovnom školovanju  dostave Fondu u naknadnom roku, do 23. oktobra 2020. godine.

Za korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju, studente, starosne dobi 19-26 godina (1.935 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 24. novembra 2020. godine. Time je prvobitno određeni rok za dostavljanje 22. oktobar, zbog promjene akademskog kalendara za visokoškolske ustanove, usled pandemije korona virusa, produžen za mjesec dana.

Fond  PIO poziva korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školsku potvrdu u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno.

 O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju Fond  je korisnike  obavijestio  i putem pisane poruke  na čeku prilikom  isplate penzije za avgust i septembar 2020. godine.

Nedostavljanje  potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, predstavlja da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi  na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate penzije.

U okviru  zakonskog postupanja, za dostavljene  školske potvrde, Fond PIO zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod  škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.