Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za septembar 2020. godine počinje, u petak, 09. oktobra 2020. godine.

Isplatom penzije za septembar obuhvaćeno je ukupno 270.679 korisnika prava, od čega je 219.386 u Republici Srpskoj, a van Republike 51.293 korisnika prava.

Za isplatu  penzije za septembar potrebno je 96,26 miliona KM u neto iznosu, odnosno 97,46 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,77 KM i čini 40,93%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 41,97% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za septembar iznosi 577,51 KM,  što čini  60,03 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za septembar u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u septembru 2020. godine iznosio je 81,66  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za septembar čine starosne penzije sa 58,72%, porodične sa 27,35%,  invalidske sa 13,85%  i ostala prava sa 0,09%.