Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, shodno Zaključku Kolegijuma direktora Fonda u užem sastavu, od 15. 10. 2020. godine, donio je odluku i prihvatio  da se potvrde o životu za korisnike prava na penziju ovog Fonda, sa prebivalištem u Australiji mogu dostaljati elektronskim putem, na način da budu ovjerene u Ambasadi BiH u Australiji.

Na ovakav način prihvaćen je prijedlog Ambasade BiH u Australiji, Kanbera, da se potvrde o životu korisnika prava na penziju ovog Fonda sa prebivalištem u Australiji, kao privremeno rješenje, usled teškoća u odvijanju poštanskog saobraćaja i isporuka poštanskih pošiljki, usled pandemije COVID-19, umjesto slanja neposredno putem pošte, mogu dostavljati i elektronskim putem, sa ovjerom u Ambasadi  BiH u Australiji.

Potvrde o životu na navedeni način dostaljati na e-mail: c.likvidatura@fondpiors.org otvoren kao privremeno rješenje za tu namjenu, pri čemu se navodi da je prema evidencijama Fonda, prilikom isplati penzije za septembar 2020. godine, bilo ukupno 280 korisnika sa prebivalištem u Australiji.