Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za novembar 2020. godine počinje 09.  decembra  2020. godine.

Isplatom penzije za novembar obuhvaćeno je ukupno 271.115 korisnika prava, od čega je 219.574 u Republici Srpskoj, a van Republike 51.541 korisnik prava.

Za isplatu  penzije za novembar potrebno je 96,20 miliona KM u neto iznosu, odnosno 97,40 miliona KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 393,96 KM i čini 40,87%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 403,71 KM i čini 41,88% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za novembar iznosi 577,54 KM,  što čini  59,91 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za novembar u Republici Srpskoj je 2.076,35 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u novembru 2020. godine iznosio je 77,94  miliona KM.

Strukturu korisnika prava za novembar čine starosne penzije sa 58,95%, porodične sa 27,17%,  invalidske sa 13,80%  i ostala prava sa 0,08%.