Dana 10. decembra 2020. godine okončana je, u potpunosti, isplata penzije za novembar 2020. godine svim korisnicima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske sa prebivalištem u Republici Srpskoj i van Republike.

Isplata novembarske penzije počela je u četvrtak 09. decembra, a okončana 10. decembra 2020. godine, odnosno u kratkom vremenskom roku, od dva dana,  za sve korisnike u Republici Srpskoj-BiH i još 32 države u svijetu, gdje Fond vrši isplatu penzija, prema prebivalištu korisnika.