Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-3629/20 od 24. decembra 2020. godine (“Službeni glasnik  Republike Srpska” broj 130/20) odobrena su sredstva i izvršena je uplata sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u ukupnom iznosu od 258.470,05 KM.

Navedenom odlukom sredstva u iznosu od 258.470,05 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 39 radnika iz 18 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske u periodu 01.09.2020 – 31.10.2020. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Radnici kojima je izvršena uplata sredstava, sa kojom stiču uslove za penziju, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.