Objavom zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske  o prosječnoj bruto plati u Republici Srpskoj  za 2020. godinu, u iznosu od 1.485 KM, stekli su se uslovi za utvrđivanje najniže osnovice za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja obavljaju  poljorivrednu djelatnost. Prema odredbama člana 10. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranikom u obaveznom osiguranju smatra se lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva (osiguranik poljoprivrednik), pod uslovom da na dan prijave na osiguranje nije starije od 50 godina života, da ima opštu zdravstvenu sposobnost i da nije obavezno osiguran po drugom osnovu.

Osnovicu za obračun doprinosa za poljoprivrednike predstavlja 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, koja, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, iznosi 445,50 KM, što pomnoženo sa stopom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje daje iznos od 82,42 KM (1.485 x 30% = 445,50 KM x 18,5% = 82,42 KM. To predstavlja minimalnu mjesečnu obavezu poljoprivrednika po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kojih  kao aktivnih osiguranika na dan 21.01. 2021. godine  u Republici Srpskoj ima 1.549.

Kada su u pitanju osiguranici u dobrovoljnom osiguranju najnižu osnovicu za uplatu doprinosa, prema Zakonu o doprinosima, predstavlja 60% od prosječne bruto plate u prethodnoj godini, koja iznosi 891,00 KM, što pomnoženo sa stopom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje daje iznos od 164,84 KM (1.485 x 60% = 891×18,5% = 164,84KM. To predstavlja minimalnu mjesečnu obavezu  osiguranika u dobrovoljnom osiguranju, kojih kao aktivnih osiguranika na dan 21.01.2021. godine u Republici Srpskoj ima 1.040.