Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 08. februara 2021. godine 86. redovnu sjednicu, putem Microsoft Teams aplikacije, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 85 redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane dana 18. januara 2021. godine i pregled realizacije zaključaka sa te sjednice;

Kolegijum direktora je upoznat sa :

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije za januar 2021. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za period od 01.01.  do 31.12.2020. godine i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta.