Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-653/21 od 04. marta 2021. godine (“Službeni glasnik  Republike Srpske” broj: 21/2021) odobrena su sredstva i izvršena uplata sredstava, iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika u 2021. godini, u iznosu od 442.047,03 KM.

Navedenom Odlukom sredstva u iznosu od 442.047,03 KM KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 40 radnika iz 23 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja, i prijavili se na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske, otvoren do 31.12.2021. godine. Prijava radnika se odnosi za mjesec januar i februar 2021. godine i sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Radnici kojima je izvršena uplata sredstava, sa kojom ispunjavaju uslove za penziju, mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske, u nadležnoj poslovnici Fonda.