Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske evidentirao je rekordan prihod ostvaren po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u martu mjesecu u iznosu od 85,64 miliona KM, što je za 10,65 miliona više od planiranog.

Takođe, rekordan prihod u iznosu od 234,26 miliona KM ostvaren je i u prvom kvartalu ove godine, koji je inače uvijek do sada bio značajno manji u odnosu na preostala tri kvartala.

Zapravo u sva tri mjeseca ove odine prihod po osnovu doprinosa je bio veći u odnosu na plan, odnosno za 8,54%. U odnosu na prvi kvartal prošle godine prihod po osnovu doprinosa u ovoj godini je rastao za 9,13%, a u odnosu na isti period 2019. godine za 13,35%.

Pozitivan trend kretanja prihoda po osnovu doprinosa predstavlja prije svega rezultat seta ekonomsko-finansijskih mjera Vlade Republike Srpske kroz subvencije privredi i preduzetni-cima u borbi protiv negativnih uticaja pandemije virusa korona na njihov rad i rezultate, te veće finansijske discipline.