font font

Међународни уговори о социјалном осигурању

logo.png

У сврху заштите и остварења права из пензијског и инвалидског осигурања својих грађана у иностранству Босна и Херцеговина склопила је с другим државама низ међудржавних уговора о социјалном осигурању.
Примјеном ових уговора, у пракси, грађани БиХ односно Републике Српске и Федерације БиХ, као ентитета, који су запослени или бораве у иностранству као и чланови њихових породица остварују своја права на основу рада, односно осигурања и у иностранству , а тиме и на одговарајуће облике социјалног осигурања (пензијско,здравствено и сл. осигурање).
Међудржавни уговори о социјалном осигурању су дио правног поретка БиХ односно правног поретка ентитета , а по правној снази су изнад закона (леx специјалис) те као такви имају предност над домаћим законодавством.
Одређени број Уговора БиХ је потписала као билатералне споразуме са другим државама, за поједине процедура закључења је у току, а поједине БиХ примјељује као сукцесор бивше СФРЈ у односу на међународне уговоре о социјалном осигурању.

1.Закључени и ратификовани билатерални споразуми:
1.1. Споразум између БиХ и Републике Аустрије о социјалном осигурању, ступио на снагу 01.11.2001.године ,
1.2. Уговор о социјалном осигурању између БиХ и Републике Хрватске, ступио на снагу 01.11.2001.године,
1.3. Споразум о социјалном осигурању између БиХ и СР Југославије (Србија и Црна Гора), ступио на снагу 01.01.2004.године,
1.4. Уговор између БиХ и Републике Турске о социјалном осигурању, ступио на снагу 01.09.2004.године
1.5.Уговор између БиХ и Републике Македоније ступио на снагу 01.04.2006.године.
2. Споразуми који су потписани и у току су процедуре ратификације:
2.1. Уговор о социјалном осигурању између БиХ и Краљевине Белгије,
2.2. Споразум о социјалном осигурању између БиХ и Републике Словеније.
3. Споразуми који су парафирани :
3.1. Уговор о социјалном осигурању између БиХ и Краљевине Холандије,
3.2. Споразум о социјалном осигурању између БиХ и Швајцарске Конфедерације.
4. Споразуми код којих је у току процедура преговора и ратификације:
4.1. Споразум између БиХ и Великог Војводства Луксенбурга о социјалном осигурању,
4.2. Споразум између БиХ и Републике Мађарске о социјалном осигурању.
5. Иницирани преговори за закључивање споразума о социјалном осигурању су са сљедећим државама : Аустралијом, Новим Зеландом, Шведском, Канадом, Краљевином Данском, Италијом ,Чешком,Грчком и Њемачком .
6. Међународни билатерални уговори о социјалном осигурању које је закључила бивша СФРЈ и које БиХ примјењује по основу акта о сукцесији су: са Краљевином Белгијом, Народном Републиком Бугарском, Чахословачком Републиком (Чешком и
Словачком ) Краљевином Данском, Републиком Француском, Републиком Италијом, Великим Војводством Луксембурга, Народном Републиком Мађарском, Краљевином
Холандијом , Краљевином Норвешком, Народном Републиком Пољском, СР Њемачком, Краљевином Шведском, Швајцарском Конфедерацијом, Уједињеним Краљевством Велике Британије и Сјеверне Ирске и Египтом (реципрочна исплата пензија).
Преко надлежног државног Министарства цивилних послова БиХ ,током 2008.године, планирано је учешће Фонда ПИО Републике Српске у припреми међудржавних споразума о социјалном осигурању са другим државама уговорницама.Коментара: {Count} | Напишите коментар