font font

STAROSNA PENZIJA

Uslove za ostvarivanje prava na penziju, prema odredbama novog Zakona o PIO, možete vidjeti u rubrici IZDVOJENO, tako što će te preuzeti  ZAKON O PIO " Službeni glasnik Republike Srpske" broj 134/11