font font

Isplata penzija za korisnike u Srbiji.Crnoj Gori,Makedoniji

logo.png
Fond PIO RS je zaključio ugovore sa ''NLB Razvojnom Bankom'' AD Banja Luka, koja je preuzela ulogu administrator banke, o isplati penzija u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Potrebno je da se korisnici penzija na području:
 • Srbije, od isplate penzija za oktobar 2007. godine, jave na šaltere: ''NLB LHB BANKE'' AD Beograd;
 • Makedonije, od isplate penzija za oktobar 2007. godine, jave na šaltere: ''NLB TUTUNSKE BANKE'' AD Skopje;
 • Crne Gore, od isplate penzija za oktobar 2007. godine, jave na šaltere: ''NLB MONTENEGRO BANKE'' AD Podgorica.

  I Uslovi isplate penzija u Srbiji:
 • isplata penzija će se vršiti u EUR – ima;
 • korisnici penzija će se, prilikom javljanja na najbliži šalter banke, a uz dogovor sa istom, opredjeliti na koji način će primati svoju penziju (da li preko iste ili preko nekih drugih banaka);
 • u slučaju da se korisnik opredjeli da primi penziju preko neke druge banke visina naknade, koju plaća korisnik penzije, bi bila regulisana ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa između banke administratora (NLB LHB BANKA AD Beograd) i druge banke i iznosila bi maksimalno 1% od iznosa penzije.

  II Uslovi isplate penzija u Makedoniji:
 • isplata penzija će se vršiti u EUR – ima ili DENAR – ima, u zavisnosti od toga kako se korisnik penzija odluči;
 • u slučaju kada se korisnik penzije odluči da svoja primanja uplati u korist deviznog štednog uloga u efektivnim stranim sredstvima – bez naknade;
 • isplata u DENAR – ima bez naknade;
 • isplata u efektivnoj stranoj valuti prema tarifi banke.

  III Uslovi isplate penzija u Crnoj Gori:
 • isplata penzija će se vršiti u EUR – ima;
 • korisnici penzija će se, prilikom javljanja na najbliži šalter banke, a uz dogovor sa istom, opredjeliti na koji način će primati svoju penziju.


 • Komentara: {Count} | Napišite komentar