font font

Penzije za maj

logo.png
Isplata penzije za maj korisnicima Fonda PIO RS počinje 10. 06. 2010. godine. Majska penzija isplaćuje se u punom iznosu, a isplata vrši za ukupno 222.742 korisnika, od čega u Republici Srpskoj za 186.889 korisnika i 35.853 korisnika sa prebivalištem u drugim državama. Broj korisnika u proteklom mjesecu povećan je za 777, a u periodu januar- maj za 3.125 novih korisnika .

U isplati majske penzije, pored aktivnih korisnika penzije, uključeno je i 360 korisnika prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje i naknade za pomoć i njegu. 

 Prosjek majske penzije iznosi 319,44 KM, i u odnosu na prosječnu platu u Republici ( 786 KM ) iznosi 40,64%. Najniža samostalna penzija iznosi 160 KM, a najveća isplaćena po opštim propisima 1.564,56 KM. Tranša za isplatu penzije za maj iznosi 71.467.593,41 KM, neto iznos, od čega je 1.125.782,47KM posebna naknada po Uredbi za učesnike NOR-a.Komentara: {Count} | Napišite komentar