font font

Fond PIO - srazmjerna penzija

865_slic.jpeg

Šta je srazmjerna penzija i  kako se obračunava?

Od ukupno 241.650 korisnika prava na penziju u Republici Srpskoj srazmjernu penziju prima  37.848 ili 15,6% (jul 2013). U javnosti često postoji nedoumica: šta zapravo predstavlja i kako se obračunava srazmjerna penzija? Srazmjerna penzija ili penzija djeljiva između dva i više nosilaca osiguranja (fondova) ili država predstavlja penziju koja se obračunava  prema dužini ostvarenog staža osiguranja na području svakog fonda ili države gdje je osiguranik  imao staž, a taj staž se uzima kao uslov za ostvarenje prava na penziju. Zbir dva ili više dijelova srazmjerne penzije  predstavlja cjelinu pojedinačne srazmjerne penzije. Dakle, u situaciji kada je u ukupan penzijski staž uračunat i staž ostvaren kod drugog  nosioca osiguranja određuje se  srazmjerni dio penzije.

Primjer:

Ako je korisnik imao ukupan ostvaren staž od 40 godina od čega u Republici Srpskoj-BiH 30 godina a 10 godina u Austriji onda se određuje srazmjerna penzija u kojoj 3/4 staža pada na teret Republike Srpske a 1/4 na teret Austrije. Svaka država odnosno nosilac osiguranja vrši obračun za svoj dio staža osiguranja.

Visina srazmjerne penzije u pravilu je niža od iznosa prosječne penzije svih korisnika, a prilikom prikazivanja te vrste penzije u Republici Srpskoj iskazuje se samo onaj iznos koji se isplaćuje na teret Republike, odnosno Fonda PIO. Pojedini korisnici srazmjerne penzije često, želeći da prikažu kako imaju malu penziju u Fondu PIO,  prećute da je to samo dio njihovih primanja, dok istovremeno značajan dio penzije primaju iz drugih fondova. U zavisnosti od potpisanih međudržavnih sporazuma minimalan penzijski staž koji se uzima u obzir pri određivanju srazmjerne penzije kreće se od petnaest i više dana sa Federacijom BiH, jednu  godinu i više dana sa  državama bivše SFRJ i sa drugim državama zavisno od odredaba međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa kojima BiH ima potpisan takav sporazum. Tako recimo, neko ko je sada na osiguranju  u Republici Srpskoj  a radio samo mjesec dana nakon 30. aprila 1992. godine na području sadašnje Federacije BiH imaće  srazmjernu penziju, a dioba predretnog staža, u bivšoj BiH, izvršiće se proporcionalno ostvarenom stažu u entitetima-Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Tako je moguće da se iznos srazmjerne penzije, u zavisnosti od dužine penzijskog staža, kreće od nekoliko desetina feninga, pa do nekoliko stotina KM. Najčešće korisnici prava na srazmjernu penziju svoja primanja ostvaruju kod dva do tri fonda, ali ima primjera da isto pravo ostvaruju kod pet, pa čak i sedam fondova iz različitih država. Pravo na srazmjernu penziju kod Fonda PIO,         sa prosjekom 145 KM,  u julu 2013. godine primilo je 37.848 korisnika. Visina srazmjernih penzija i broj korisnika prava na ovu penziju značajno utiče i na visinu prosjeka penzije u Republici Srpskoj koja iznosi 314,44 KM. Prosječna visina penzije za 40 godina penzijskog staža bez srazmjernih penzija isplaćenih u julu ove godine iznosi 465,18 KM.                                                                                Komentara: 30 | Napišite komentar
vesna 23.08.2013 10:22
Postovani, kako sam poslije smrti supruga bila u radnom odnosu moja kcerka je naslijedila porodicnu penziju.kcerka se jos uvijek nalazi na skolovanju.zivimo u Crnoj Gori a mene interesuje da li i pod kojim uslovima ja mogu naslijediti porodicnu penziju obzirom da sam u medjuvremenu ostala bez posla.napominjem da imam 53 godine.molim Vas da mi ukoliko je moguce ukazete put kojim trebam da regulisem ovo pravo. Hvala,

Fond PIO 03.09.2013 15:34
Za Vesnu:Članom 71. Zakona o PIO propisano je kada udovica ima pravo na porodičnu penziju (ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života ili pod rugim uslovima nabrojanim u tom članu). Zakon je istaknut na sajtu Fonda PIO. Za detaljnije informacije u konkretnom slučaju obratite se Vašoj nadležnoj filijali.

darko 03.09.2013 22:59
poštovani,do 1992 godine imam oko 23 godine bh staža odnosno staža republike srpske u penziju ću sledeće godine kada punih 65 godina a ostatak staža odnosno hrvatskog ću imati 19 godina + benificije za svaku godinu po 2 mjeseca kao profesionalni vozač što znači preko 22 godine,sad me interesuje ako imam 23 godine prijeratnog staža koji pripada fondu republike srpske da li ću primati penziju u ovom razmjeru od 20 do 30 godina što iznosi najmanje 224,57 km, ne znam da li to utiče na penziju s obzirom da sam trenutno u hrvatskoj te imam dvojno državljanstvo a planiram se vratiti i živjeti u bih svojoj kući da li to utiče na penziju,pošto su mi rekli da ako ću penziju republike srpske primati u hrvatskoj odnosno van republike srpske će biti manja nego da je primam u republici srpskoj,molim vas za odgovor - unaprijed vam se zahvaljujem

Fond PIO RS 05.09.2013 14:11
Za Darka:Odredbe Zakona o PIO član 85. i 86. ne odnose se na korisnike srazmjerne penzije ostvarene primjenom međunaronih ugovora o socijalnom osiguranju i Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja u BIH.

Sanja 29.11.2013 14:39
Poštovani, moj otac je do 25.05.1992.godine radio u Federaciji BIH , a kasnije nastavio sa radom u RS-u. Medjutim, Federacija za tih 25 dana nije uplatila doprinose. Obzirom da doprinosi nisu uplaceni, da li on onda podlijeze srazmjernoj penziji? Kako se onda tretira i obracunava prijeratni staž kod srazmjerne penzije i ima li veze ako se firma u kojoj je otac radio nalazi sa sjedistem koje je pripalo RS-u, a u Federaciji je prije rata imala samo radnu jedinicu. Unaprijed se zahvaljujem!

Fond PIO 29.11.2013 14:56
Za Sanju: U konkretnom slučaju radiće se ipak o srazmjernoj penziji. Naime, svaki staž shodno Sporazumu o međusobnim pravima i obavezanma u sprovođenju penzijkog i invalidksog osiguranja u BIH, ostvaren posle 30.04.1992. godine na području sadašnje Federacije BiH, a duži od 15 dana računaće se kao staž zbog koga će penzija biti obračunata kao srazmjerna između Republike Srpske i Federacije BiH.

Danica 05.12.2013 17:37
Poštovani, Imam 59 godina života i ukupno 35 godina radnog staža. Od toga 19 godina staža je ostvareno u Sarajevu do 30.04.1992. Nakon tog datuma, ostvarujem 7 godina staža u RS, pa 9 godina u FBiH, gdje i danas radim. Da li biste bili ljubazni da mi kažete da li ispunjavam uslove za penziju i kako bi ona bila obračunata obzirom na staž u oba entiteta? Unaprijed hvala.

Fond PIO RS 06.12.2013 16:22
Za Danicu: Prema navedenom u Republici Srpskoj ispunjavate uslove za ostvarivanje prava na srazmjernu penziju.Prema mjestu posljednjeg osiguranja -Federaciji BiH zahtjev za ostvarivanje prava se podnosi prema nosiocu osiguranja u Federaciji BiH.Prema propisima u Republici Srpskoj žena osiguranik ispunjava uslove za ostvarivanje prava sa 35 godina staža osiguranja i 58 godina života, a u prelaznom periodu novog Zakona u 2013. godini sa 54 godine života, u 2014. godini sa 54 godine i 4 mjeseca, pri čemu se dobna granica za svaku narednu godinu podiže za četiri mjeseca, a do 2025. kada je potrebno da ima 58 godina. ivota.

nada 31.12.2013 16:29
Imam ukupno 30 godina radnog staza I 61 godinu . Od toga 19 godina u staroj BIH do 1992 , 7godina u RS i 4godine dobrovoljno uplacenog staza u Federacije BIH gdje sada zivim. Za sve godine staza imam uredne uplate (listing)penzijskog osiguranja. Mozeteli me dati savjet kako ce biti obracunata moja penzija I ko treba da me isplati penziju za staz do 1992 u staroj BIH. Hvala unaprijed

Fond PIO RS 07.01.2014 19:59
Za Nadu: u Vašem slučaju, kada se budu stekli uslovi za ostvarivanje prava na penziju, biće određena srazmjerna penzija između nosilaca osiguranja u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.Tako će se i predratni staž osiguranja, ostvaren do 1992. godine, podijeliti između nosilaca osiguranja u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, proporcionalno ostvarenom stažu poslije 1992. godine.

Tihomir 02.02.2014 22:03
Postovani, Do 30.04.1992 ostvario sam oko 15 godina penzijskog staza u BH. Radna knjizica mi je zakljucena u novembru 92 na podrucju Federacije, nakon toga u RS ostvario sam oko 25 godina penzijskog staza. Dali ce mi se srazmjerna penzija u Federaciji i RS odrediti prema visini moje plate i uplacenih doprinosa?

Fond PIO 03.02.2014 11:11
Za Tihomira:U pravilu penzija se uvijek određuje prema visini ostvarenih plata na koji je uplaćen doprinos i dužini ostvarenog penzijskog staža. To će se odnositi na Vašu srazmjernu penziju između Republike Srpske i Federacije BiH.

Vujadin 05.02.2014 18:34
Postovani, ja imam 58 godina zivota, u Republici Srpskoj imam 25 godina radnog staza a u Republici Sloveniji imam 8 godina radnog staza i dvostruki ratni staz u duzini 7 godina 10 mjeseci..Mozete li mi odgovoriti da li ispunjavam uslove za izlazak u penziju..Unapred HVALA!

Fond PIO 07.02.2014 10:41
Za Vujadina: Prema Zakonu o PIO Republike Srpske pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. U 2014. godini osiguranik (muškarac) može ostvariti pravo na penziju sa 56 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža. Staževi ostvareni u više država se zbrajaju i kao zbir uzimaju kao uslov za ostvarivanje prava. Na osnovu navedenog obratite se nadležnom Fondu PIO (prema poslednjem osiguranju) za podnošenje zahtjeva.

Predrag 17.04.2014 11:28
Poštovani, imam 20 godina radnog staža i 65 godina života. 2.5 godine staža sam ostvario u Republici Srpskoj, o statak od 17.5 godina u FBiH. Interesuje me na koji način i kako će mi biti isplaćena penzija? Unaprijed hvala.

Fond PIO 17.04.2014 14:02
Za Predraga: U konkretnom slučaju isplaćivaće se srazmjerna penzija. Svakaki nosilac osiguranja odrediće iznos penzije za staž ostvaren na teritoriji tog nosioca osiguranja. Prema Zakonu o PIO Republike Srpske pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.

hidic edin 22.04.2014 20:19
Postovani...osiguranik je bio samostalnin zanatski djelatnik na podrucju Republike Srpske do 1991.godine,ali od 18.09.1991.godine do 15.04.1996.godine.pripadnik oruzani snaga R BIH odnosno federacije na cijem podrucju je i ucestovao u OS.odlukom Skupstine Opstine o preregistraciji(ali kako nije boravio na podrucju R.Srpske tokom 92.god) brisan je iz registra opstinskog odjeljenja za privredu 31.05.1992.godine, Fond PIO R.Srpske je u maticnoj evidenciji zakljucio staz sa 03.04.1992. ali se Fond PIO Federacije prilikom podnosenja zahtjeva za penziju isjasnio da osiguranik ima stas u trajanju od 1 mjeseca na podrucju R.Srpske nakon 30.04.1992.godine.odredbom 7.sporazuma izmedju Fond PIO R.Srpske i Fond PIO Federacije ,i ako je taj period od mjesec dana u mjesecu maju 92.god osiguraniku pokriven stazom u OS BIH.Na osnovu navedenog doneseno je rjesenje o srazmjernoj penziji, da li osiguranik ima osnova za zalbu - tuzbu, odnosno vase cjenjeno misljenje, koja prava osiguranik ima i kako postupiti, jer posle 40 godina radnog staza covjek se nemoze pomiriti sa 64.70 KM srazmjerne penzije. Spostovanjem.

Fond PIO 28.04.2014 11:32
Za Hidić Edina: Iz navedenog proizilazi da se radi o rješenju na srazmjernu penziju koje je donio Federalni zavod PIO/MIO. Ako ste nezadovoljni rješenjem koristite pouku o pravnom lijeku koja je navedena u rješenju.

marko 09.07.2014 09:35
Postovani imam ukupno 40 godina radnoga staza a sve u BiH pa Vas molim kolika je najniza penzija sa ukupnom stazom. Hvala

Fond PIO 14.07.2014 09:59
Za Marka:U pravilu penzija se određuje prema dužini penzijskog staža i visini ostvarenih plata na koji je uplaćen doprinos za PIO. Ako je tako određenja penzija manjeg iznosa od nivoa najniže penzije petog stepena ( penzijski staž od 40 i više godina) onda se određuje penzija u visini najniže penzije za penzijski staž od 40 i više godina koja trenutno iznosi 338,68. KM.

rada 07.08.2014 13:10
postovani, Da li moj suprug 1955 godiste ima uslov za penziju ? On u Srbiji ima 14 god i 2meseca radnog staza,u BiH ima 20 god i 4 meseca sa beneficijom i ratnog staza ima 7 god 10 meseci . On poseduje resenje i knjizicu u kojoj je upisan ratni staz i resenje istog . S obzirom da zivimo u Srbiji da li je potrebna neka dokumentacija koju bi smo predali u PIO kako bi dobio resenje o mogucem odlasku u penziju.

Mirjana 07.08.2014 16:01
Postovani, na koji nacin se vrsi obracun visine penzije ukoliko se radi o srazmjernoj penziji? Konkretno, da li staz ostvaren u bivsoj BiH utice na visinu penzije ili ulogu igra samo staz u RS?

Fond PIO 08.08.2014 12:49
Za Mirjanu:Svaki nosilac osiguranja određuje iznos penzije za staž ostvaren na teret tog nosioca osiguranja. U pravilu penzija se određuje prema visini ostvarenih plata na koji je uplaćen doprinos i dužini penzijsklog staža.

Fond PIO 08.08.2014 17:10
Za Radu:Prema Zakonu o PIO Republike Srpske pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. U 2014. godini osiguranik (muškarac) može ostvariti pravo na penziju sa 56 godina i četiri mjeseca života i 40 godina penzijskog staža. Staževi ostvareni u više država se zbrajaju i kao zbir uzimaju kao uslov za ostvarivanje prava.Međutim svaka država o pravu na penziju odlučuje prema vlastitim propisima te u konkretnom slučaju nosilac osiguranja u Srbiji neće uzeti u obzir poseban staž u dvostrukom trajanju ostvaren u Republici Srpskoj. Ipak, za eventualno podnošenje zahtjeva obratite se Fondu Srbije gdje i imate prebivalište.

milena gajic14 15.10.2014 17:17
Postovani radila sam u Srbiji irazbolela se na radnom mestu gdje imam staza 2 god.4 meseca u BiH imam 2 godine u Hrvackoj 18 meseci . dobila sam resenje o invalidnosti pa me zanima kolika ce biti moja penzija i kako se obracunava.Hvala

Fond PIO 28.10.2014 11:31
Za Milenu Gajić:Prema Sporazumu o socijanom osiguranju staževi se zbrajaju i svaka država ugovornica isplaćuje penziju za svoj dio staža.Prema odberbama Zakona o PIO Republike Srpske obračun penzije se vrši na osnovu penzijskog staža. To važi za starosnu i invalidsku penziju. Pravo na invalidsku penziju kod ovog organa može se ostvariti na osnovu nalaza ocjene i mišljenja da postoji gubitak radne sposobnosti, a što se utvrđuje prema posebnoj proceduri, shodno Zakonu o PIO i Uredbi o medicinskom vještačenju. U pravilu visina penzije zavisi od dužine penzijskog staža i visine plata na koji je uplaćivan doprinos za PIO, a o tome koliki će biti iznos penzije nije moguće unaprjed odgovoriti. Obračun penzije uvijek se naznačava u postupku donošenja rješenja koje se i dostavlja korisniku.

Drazen 19.11.2014 09:53
Postovana gospodo, bio bi zahvalam ako bi ste mi mogli objasniti zasto se računa radni staž u Federaciji BiH u periodu od 01.05.1992 do 01.07.1992 godine, ako za taj period nisu plačena doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje a pri tom je osiguranik nije zivio u Federaciji BiH već u Republici Srpskoj i zbog ratni dejstava nije mogao za zasniva radni odnos u tom periodu? A samim tim ste odredili da je to srazmjerna penzija u visini od 43,00 KM koju se isplaćuje u Republici Srpskoj, a pri tome iz PIO Federacije BiH doji odbijenicu da nema pravo na srazmjerni dio penzije u Federaciji BiH zato sto nema 20 godina radnog staža i ako ima 65 godina života. I moze te li mi reci hoce li biti i trajno rješenje o visini penzije od 43,00 KM, posto je sad privremeno rješenje?

Fond PIO 09.12.2014 13:34
Za Dražena:Za informaciju na pitanja iz nadležnosti Federalnog zavoda PIO/MIO obratite se Zavodu PIO/MIO. Što se tiče rješenja o ostvarivanju prava kod Fonda PIO Republike Srpske, privremno rješenje nije trajno. Nakon dostavljanja potrebnih podataka koja su navedena u donesenom rješenju donijeće se konačno rješenje.

Vesna 20.10.2015 15:07
Poštovani, ostvarila sam pravo na penziju iz Republike Hrvatske i sa njihove strane to je sve u redu. POslednji put su mi rekli da moram da sačekam da napunim odredjene godine života, po njihovim zakonima. Da li to i sada isto važi, s obzirom na to da su oni podigli starosnu granicu?

Fond PIO 09.11.2015 14:30
Za Vesnu: Za informaciju oko uslova za ostvarivanje prava na penziju je potrebno da se obratite Hrvatskom zavodu, a ne Fondu PIO Republike Srpske.