Penzija za septembar

Fond PIO Republike Srpske korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske 10. oktobra 2015. godine počinje isplatu redovnog mjesečnog primanja za septembar... (Dalje...)

Međunarodni dan starih lica

(Dalje...)

7. susreti direktora fondova PIO država prethodne SFRJ

U Tuheljskim Toplicama od 23-25. septembra održani su 7. susreti direktora penzijskih fondova sa prostora bivše Jugoslavije... (Dalje...)

Kolegijum direktora Fonda - 32. sjednica

Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 32. sjednicu 18.09.2015. godine u Bijeljini... (Dalje...)

Penzija za avgust

Fond PIO Republike Srpske korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske 10. septembra 2015. godine počinje isplatu... (Dalje...)

Prestanak penzije za 190 korisnika

Na osnovu izvještaja Odjeljenja interne revizije, kome je prethodio nalog direktora Fonda da se izvrši kontrola isplate porodičnih penzija za mjesec jul... (Dalje...)

Upravni odbor Fonda PIO - XVII redovna sjednica

Upravni odbor Fonda PIO Republike Srpske (Fond PIO) održao je, 02.09.2015. godine u Bijeljini, XVII redovnu sjednicu... (Dalje...)

Javni poziv - Potvrda o redovnom školovanju

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srspke (Fond PIO) obavještava korisnike porodične penzije da u toku septembra i oktobra, za školsku 2015/2016 godinu... (Dalje...)

Prestanak penzije za 50 korisnika - studenata

U postupku kontrole ispravnosti isplata porodičnih penzija i otkrivanja eventualnih prevara u penzijskom sistemu sistemu Interna revizija... (Dalje...)

Prestanak penzije za 76 korisnika

Provjerama ispravnosti isplate porodičnih penzija Interna revizija i kontrola Fonda PIO prilikom isplate julske penzije utvrdila je... (Dalje...)

Arhiva vijesti