Fond PIO-Međunarodna organizacija rada

Delegacija Međunarodne organizacije rada (MOR) 01.oktobra 2014. godine boravila je u radnoj posjeti posjeti Fondu PIO... (Dalje...)

Međunarodni dan starih lica

Povodom 1. oktobra-Međunarodnog dana starih lica Fond PIO Republike Srpske... (Dalje...)

Sportski susreti radnika uprave Jugoistočne Evrope: Dostojna prezentacija Fonda i Republike Srpske

Na Sedmim sportsko-rekreativnim susretima Sindi... (Dalje...)

Fond PIO RS - Republički fond za PIO Srbije: Sastanak sektora IT

U sjedišti Fonda PIO Republike Srpske u Bijeljini 26.09.2014. godine održan je stručni sastanak... (Dalje...)

Nastavlja se sa uštedama u Fondu PIO

Akcija borbe protiv pojava prevare pod nazivom „STOP prevarama do penzije pošteno“ koju je Fond PIO Republike Srpske pokrenuo prije dvije i po godine... (Dalje...)

OGLAS za davanje u zakup poslovnih prostora i dijela zemljišta u Palama

(Dalje...)

OGLAS

za davanje u zakup poslovnih prostora i dijela zemljišta u Palama (Dalje...)

Potvrda o redovnom školovanju - studenti

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO) obavještava korisnike porodične penzije da je za školsku... (Dalje...)

Fond PIO: Sastanak sa misijom MMF-a

U okviru osmog pregleda po aranžmanu, misija MMF, koju je predvodio gospodin Zaijin Zhan, u Banja Luci, vodila je razgovore sa direktorom Fonda PIO RS Mladenom Milićem.... (Dalje...)

JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 22. stava 1. tačke 13. i 14. Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12), člana 2. stava 3. Pravilnika o radu Stručne službe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje... (Dalje...)