Prevare u penzijskom sistemu

Nedavni i nesvakidašnji pokušaj prevare u penzijskom sistemu zasjenio je neke prethodne, koje su od strane Fonda PIO uspješno otkrivene i tako spriječeno dalje korištenje prava... (Dalje...)

Kolegijum direktora Fonda PIO - XXIX sjednica

Kolegijum direktora Fonda PIO Republike Srpske (Fond PIO) u širem sastavu održao je 17.04.2015. godine u Bijeljini XXIX redovnu sjednicu... (Dalje...)

Srećni Vaskršnji praznici!

(Dalje...)

Vaskršnji praznici - neradni dani

Povodom obilježavanja Vaskršnjih praznika službe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske... (Dalje...)

Penzija za mart

Fond PIO Republike Srpske korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske 09. aprila 2015. godine počinje isplatu redovnog mjesečnog primanja za mart 2015. godine... (Dalje...)

OGLAS za drugu prodaju službenih vozila putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske... (Dalje...)

Radni sastanak u filijali Bijeljina

Poslednji u nizu od šest filijala menadžment Fonda PIO je 08. aprila 2014. godine u Bijeljini, održao radni sastanak sa rukovodstvom filijale Bijeljina i upravnicima poslovnica... (Dalje...)

Radni sasatanak u filijali Trebinje

Nakon Doboja, Prijedora, Banja Luke i Istočnog Sarajeva, menadžment Fonda PIO je u subotu 04. aprila održao radni sastanak sa rukovodstvom filijale Trebinje i upravnicima... (Dalje...)

Radni sastanak u filijali Istočno Sarajevo

Menadžment Fonda je 02. Aprila u Palama, održao radni sastanak sa rukovodstvom filijale Istočno Sarajevo i upravnicima poslovnica Pale, Trnovo, I. Novo Sarajevo, Foča, Kalinovik, Čajniče... (Dalje...)

Radni sastanak u filijali Banja Luka

Nakon Doboja i Prijedora, menadžment Fonda je 01. aprila održao radni sastanak sa rukovodstvom filijale Banja Luka i upravnicima poslovnica Banja Luka... (Dalje...)

Arhiva vijesti