Kolegijum direktora Fonda PIO - XXVI sjednica

Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 16.12.2014. godine u Bijeljini XXVI redovnu sjednicu... (Dalje...)

Penzija za novembar

Fond PIO Republike Srpske korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske 10. decembra 2014. godine počinje isplatu... (Dalje...)

Isplata penzija za korisnike - klijente Bobar banke

Ukupno 2.334 korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji su penziju primali posredstvom Bobar banke... (Dalje...)

Sastanak sa Misijom MMF-a

Misija MMF-a, koju je predvodila gospođa Dora Benedek i gospođa Irena Jankulov u Banja Luci 03. decembra vodila je razgovore sa direktorom Fonda PIO RS Mladenom Milićem... (Dalje...)

Rješavanje zahtjeva u zakonskom roku

Veliki broj neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije u Fondu PIO Republike Srpske napokon je sveden na zadovoljavajući nivo od 5.885... (Dalje...)

Međunarodna konferencija penzijskih fondova

U Beču je 27. i 28. novembra, u organizaciji Penzijskog fonda Austrije (PVA), održana dvodnevna Međunarodna konferencija pod nazivom „Pogled preko granica – penzijski sistemi regije Balkan“... (Dalje...)

Upravni odbor Fonda PIO - XII redovna sjednica

Upravni odbor Fonda PIO Republike Srpske održao je XII redovnu sjednicu 28. novembra 2014. godine u Bijeljini... (Dalje...)

Ustavni sud BiH odbacio apelaciju grupe penzionera iz Foče

Višegodišnji sudski spor grupe penzionera iz Foče protiv Fonda PIO za isplatu razlike penzija za period 01.10.2002-30.11.2005. godine definitivno je okončan... (Dalje...)

Uspješna provjera standarda OHSAS 18001:2007

Prva nadzorna provjera sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa među-narodnim standardom OHSAS 18001:2007... (Dalje...)

Fond PIO - neradni dan

U Republici Srpskoj 21. novembar je republički praznik i neradni dan... (Dalje...)

Arhiva vijesti