Poslovi iz nadležnosti odjeljenja

  • usklađivanje i organizovanje rada timova na realizaciji usvojenog projekta informacionog sistema, njegovom dizajniranju i praćenju razvoja
  • organizovanje i praćenje poslova izrade projektnih zadataka
  • razvoj usvojenih i projektovanih namjenskih programskih rješenja, odgovara za korišćenje informatičkih sredstava i kadrovskih kapaciteta
  • pripremanje izvještaja o radu i predlaganje mjera za osiguranje i zaštitu podataka i opreme u prostorijama u kojima je smješteno Odjeljenje
  • praćenje razvoja i predlaganje inovacija u informacionom sistemu Fonda
  • učestvovanje u projektovanju informacionog sistema Fonda

Načelnik

milos-novakovic

Miloš Novaković, dipl. ing.

Rođen je 1980. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju školu završio je u Bijeljini. Na Elektrotehničkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2007. godine. Na Slobomir P Univerzitetu je magistrirao 2012. godine.

Od septembra 2007. godine radio je kao sistem inženjer u Novoj Banci, a kasnije od jula 2010. godine kao programer projektant.
U martu 2012. godine prelazi u Gradsku upravu Grada Bijeljina, gdje je radio na poslovima projektovanja i nadzora na projektima do septembra 2012 godine.
Od marta 2008. godine radi na Slobomir P Univerzitetu kao viši asistent na nekoliko predmeta.

Od oktobra 2012. do decembra 2014. godine radio je kao samostalni preduzetnik.

U Fondu PIO Republike Srpske zaposlen je od decembra 2014. godine na mjestu načelnika za projektovanje i razvoj informacionog sistema.

Po nacionalnosti je Srbin.

Oženjen je i otac je dvoje djece.


tel: 00387 55 490 971