Poslovi iz nadležnosti odjeljenja

  • ocjena radne sposobnosti u prvom stepenu,
  • priprema plana i izvještaja o radu Fonda koji se odnose na ocjenu radne sposobnosti u prvom stepenu ,
  • prikupljanje i obrada statističkih podataka iz oblasti ocjene radne sposobnosti u prvom stepenu
  • davanje objašnjenja i instrukcija vezanih za primjenu propisa iz oblasti ocjenu radne sposobnosti u prvom stepenu,
  • sarađuju sa drugim organima i ustanovama u kojih osiguranici prilažu medicinsku dokumentaciju za ocjenu radne sposobnosti,
  • drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada Sektora.

Načelnik


dr Mladen Marković

Mladen Marković rođ. 18.11.1960 god. Doktor medicine – specijalista anesteziologije i reanimacije, zaposlen u fondu Pio RS od 01.04.2013 god. na poslovima ljekara – vještaka u Odeljenju za ocjenu radne sposobnosti u prvom stepenu. Trenutno obavlja dužnost Načelnika Odeljenja za ocjenu radne sposobnosti u prvom stepenu.


tel: 00387 51 247 814