Informisanje je usmjereno prema: javnom mnjenju, državnim organima, osiguranicima, korisnicima prava i zaposlenima  u Fondu. Služba za odnose sa javnošću vrši poslove blagovremenog obavještavanja javnosti o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RepublikeSrpske, uređuje pisane publikacije Fonda, obavlja i druge poslove koje joj u rad povjeri direktor Fonda. Komunikacija sa medijima vrši se svakodnevno i to tutem:

  • saopštenjima za javnost,
  • odgovora na pitanja koja upućuju štampani i elektronski mediji,
  • izjava za radio i televizijske emisije
  • učešća u tematskim emisijama radija i televizije,
  • pozivanja novinara za praćenje značajnih aktivnosti u Fondu, s ciljem objektivnog izvještavanja o poslovnim aktivnostima Fonda,
  • pružanja potrebnih informacija medijima radi objavljivanja tekstova i priloga,
  • održavanja konferencija za novinare i drugim oblicima saradnje.

Prezentovanje informacija kojima Fond raspolaže biće regulisano normativno, putem  Vodiča i Indeks – registra informacija Fonda, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, pri čemu  se vodi računa koje informacije i podaci imaju karakter službene-poslovne tajne, čija je tajnost zaštićena zakonom.