Нове кривичне пријаве за преваре при остваривања права на инвалидску и породичну пензију

У оквиру акције „СТОП преварама, до пензије поштено“ Фонд ПИО је, на основу обимне документације и чињеница, поднио кривичну пријаву Окружном тужилаштву у Требињу против шест  лица  која су у периоду  од 2005-2009. године остварила право на инвалидску пензију уз превару, на тај начин што су лажну медицинску  документацију при оцјени радне способности  употријебили као праву. Пријаве су поднесене  против: В.С. (1970) и П.Б.(1962) из Берковића, Н.С.(1966) из Билеће, П.Ж.(1965) и С.В. (1956) из Требиња  и Л.Р.(1964)  из Љубиња.

Наведена лица су приликом подношења захтјева за остваривање права на инвалидску пензију приложили  фалсификовану медицинску документацију од Регионалног медицинског центра  “Др Сафет Мујић” Mостар (РМЦ) и  Војномедицинске академије Београд (ВМА). Свих шест су достављали лажну медицинску документацију од једне  здравствене  установе, при чему неки  и два-три отпусна писма или налаза љекара за различите периоде, како би све било што “увјерљивије”. Након сумњи у исправност медицинске документације и учесталост, у правилу, истих дијагноза  на молбу Фонда ПИО за провјером вјеродостојности  медицинске докуме-нтације  РМЦ Мостар и ВМА Београд  су својим дописима потврдили  да ни једно од шест лица, за која је затражена провјера, медицинска документација није вјеродостојна нити је издата од стране тих здравствених установа.

Наведених шест лица су на описани начин, од момента остваривања права на инвалидску пензију па до обустављања исплате пензије и доношења рјешења о престанку права, оштетила Фонд за  215.159,04  КМ, као корисници права на пензију релативно млађе доби, од навршених 39-50  година живота. До доношења рјешења о престанку права, у поступку ванредне контроле у 2016. години,  примали су пензију у  износу од  412 до 453 КМ у периоду од 7-11 година. Исправност доношења рјешења о престанку права од стране Фонда ПИО потврђена је и пресудом Окружног суда у Требињу одбијањем тужбе П.Б. из Берковића, једног од шест наведих лица из ове групе.

Поред шест наведених лица за превару са медицинском документацијом, Фонд ПИО је такође поднио кривичну пријаву Окружном тужилаштву у Требињу и против Г. М.(1995) из Љубиња и А.Ј.(1992) из Гацка, који су као корисници права на породичну пензију приложили лажну Потврду и Увјерење о редовном школовању, чију вјеродостојност су својим дописима оспорили  Факултет политичких наука у Бања Луци  и Правни факултет у Београду. Након што је  утврђено да су ти документи лажни, Фонд је одмах донио рјешења о обустави  исплате пензије за та лица, која су преплаћени износи, сходно Закону о пензијском и инвалидском осигурању, обавезна  вратити Фонду ПИО.

И на овим примјерима Фонд ПИО, у борби против различитих преварних облика приликом остваривања права на пензију, шаље јасну поруку свима који су чинили преваре или помишљају на тако нешто да одустану од таквих  намјера, јер се право на пензију може остварити само у складу са законским прописима.

Подсјећамо, Фонд је у последње двије године открио на стотине оваквих случајева у којима су корисници права на инвалидску пензију фалсификовањем медицинске документације и преваром  остварили право на инвалидску пензију, супротно законским прописима.

Највећи број превара  догодио се у периоду 2006-2009. године, када је годишње остваривано преко 4.000 инвалидских пензија, а ова врста права у структури  свих права (старосна, породична и инвалидска пензија) чинила  и до 25% свих остварених права.

У последњих четири године проценат  инвалидских пензија у Републици Српској  знатно је смањен, на око 10 %  на годишњем нивоу, што је у нивоу земaља ЕУ, док је у прошлој години  и за првих пет мјесеци 2017. године остварено најмање, свега 7,8%, рјешења о праву на инвалидску пензију.

Превара са школским потврдама

У поступку контроле  законитости  стицања права  на пензију у оквирима сталне  акције Фонда ПИО под називом  “Стоп преварама до пензије поштено” покушај преваре ради стицања права на породичну пензију у случају  С.М. из Приједора  окончан је доношењем пресуде Основног суда у Приједору. Овај  занимљив  случај “студенткиње” рођ. 1992. годиnе, након што је Фонд открио  превару у марту 2016. године, доведен је до краја осуђујућом  судском пресудом којом је С.Т., иначе мајка студенткиње С.М. оглашена  кривом. Као виновник С.Т. признала je кривицу, која се огледа  у томе што је за своју кћерку С.М., као корисника породичне пензије, за школску 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину филијали Фонда ПИО Приједор три пута достављала фалсификовану потврду о редовном школовању, а да заправо њена кћерка факултет у том периоду  никада није ни видјела.

У поступку  провјере вјеродостојности школске потврде на упит Фонда у одговору  Пољопривредног факултета у Бања Луци прецизно је одговорено  да С.М. из Приједора  никада није била студент ове високошколске установе, након чега је Фонд поднио пријаву надлежном тужилаштву.  Таквом грубом преваром неправилно је исплаћивано  право на породичну пензију у трајању од двије и по године, од 01.09.2013. до 29.02.2016. године. Одмах након откривене преваре и провјера, у складу са прописима,  у мају  2016. године  утврђен је престанак права на породичну пензију за С.М., са 31.08.2013. године. У овом случају и мајци која је  била корисник права уз дијете исти дан престало је право на породичну пензију.

Овај  случај који је окончан пресудом у виду условне затворске казне у трајању од десет мјесеци и  обавезом  надокнаде  штете оштећеном Фонду  у износу  од 12.468 КМ, у року од 30 дана, показује да се право на пензију  може користити само уз законом прописан начин, а да ће  право остварено на незаконит начин бити кад-тад откривено, случај процесуиран и незаконито стечена новчана средства враћена Буџету Републике Српске.

Нове кривичне пријаве за преваре у поступку остваривања права на инвалидску пензију

У склопу акције „СТОП преварама, до пензије поштено“ Фонд ПИО је на основу конкретних и обимних чињеница јуче поднио пријаву против пет лица и то: Р.Н. (1957) из Берковића, Р.З. (1959) из Источне Илиџе, Ш.Д. (1956), М.М. (1954) и Ш.М. (1954.) сви из Љубиња, који су  у периоду од 2007- 2010. године остварили право на инвалидску пензију прилажући уз захтјев фалсификовану медицинску документацију.

Лица Р.Н. и Р.З. приложили су фалсификовану медицинску документацију наводно издату од КЦ Србије, Институт за психијатрију, иако је из ове установе потврђено да наведена лица никада нису лијечена  у тој установи, нити им је издата неведена медицинска документција.

Лица Ш.Д., М.М. и Ш.М. сви из Љубиња уз затјев су приложили лажну медицинску документацију, наводно издату од Кантоналног медицинског центра “Др Сафет Мујић” Мостар, иако je у одговору  из ове установе, потврђено да наведена лица нису лијечена, нити им је издата медицинска документација, коју су приложили приликом остваривања права.

Наведена лица су са фалсификованом медицинском документацијом од момента остваривања права на инвалидску пензију, па до обустављања исплате и доношења рјешења о престанку права, оштетила Фонд за преко 150.000 КМ.

Фонд је у последње двије године открио на десетине, па и стотине оваквих случајева у којима су корисници права на инвалидску пензију уз помоћ фалсификоване медицинске докуме-нтације, што је супротно закону, остварили право које им не припада.

Највећи број превара у којима је кориштена фалсификована медицинска документација догодио се у периоду 2006-2009. године када су инвалидске пензије чиниле и до 25% свих остварених права.

Подсјећамо да је у последњих неколико година тај проценат сведен на око 10% на годишњем нивоу, што је и просјек у земљама ЕУ, а у прошлој години је забиљежено свега 7,1% рјешења о праву на инвалидску пензију.

На овај начин, Фонд ПИО у борби против свих преварних облика приликом остваривања права на инвалидску пензију, шаље  јасну поруку свима који су чинили преваре или помишљају на тако нешто да одустану од те намјере, јер се  право на инвалидску пензију може остварити само на законом прописан начин.

Престанак пензије за 37 корисника – студената

У поступку редовне контроле исправности  исплата породичних пензија  за дјецу на редовном школовању-кориснике породичних пензија и оквиру акције “Стоп преварама до пензије поштено” Фонд ПИО је од свих средњих школа у Републици Српској, два јавна и свих приватних универзитета  у Републици и јавних и  приватних факултета у државама окружења у току фебруара и марта затражио  провјеру статуса ученика или студента. Провјера статуса редовног школовања у школској 2016/2017 години је затражена за 1.689 дјеце средњошколске узрасне доби – корисника породичне пензије и 3.536 студената-корисника породичне пензије. Oвакве систематске провјере започете  су  2015. године, након споразума највиших представника два јавна универзитета у Републици, Министарства просвјете и културе и Фонда ПИО, а врше се два пута годишње, на крају зимског и љетног семестра. Циљ и смисао поступка провјере је примјена  и поштовање законитости при кориштењу права на пензију као и откривање евентуалних превара у пензијском систему. Овом контролом је утврђено да од укупно 5.225 дјеце-корисника породичне пензије статус уредног редовног школовања има 5.188  док за укупно 37  није потврђен статус редовног школовања.

Од 37 спорних увјерења о редовном школовању 8 се односи на ученике средњих школа, који су се након уписа у школску 2016/2017 годину  одмах на почетку или нешто касније  исписали  или искључени из средње школе, а да ту чињеницу, од утицаја на пензију, нису пријавили Фонду, док се 17  односи на студенте Универзитета у Бања Луци, 6 на Универзитет у Источном Сарајеву, 3 на  Универзитет у Новом Саду, 3 на приватни Универзитет за пословне студије у Бања Луци. Код студената се ради о томе да је њих 20 окончало школовање али  ту чињеницу нису пријавили Фонду и наставили примати породичну пензију у трајању једног до четири мјесеца. Преосталих 7  студената се исписало, а 2 нису имала статус студента, при чему су и фалсификовли увјерења о редовном школовању – Г.М. на Факултету политичких наука у  Бања Луци и П.Н. на Природно-математичком факултету у Бања  Луци. Да су увјерења фалсификована својим дописима су потврдили два наведена факултета. Кривичну пријаву против двоје студената, због фалсификовања исправе, по службеној дужности, поднијеће Фонд ПИО. Истовремено у свим случајевима спорних увјерења о редовном школовању, сходно прописима, услиједила је одмах обустава исплате пензије, а слиједи поступак поврата неприпадајућих  исплаћених средстава. Тиме је спријечена  даља преплата и штета по Фонд. На крају доноси се  рјешење о престанку права на породичну пензију, које  завршетком или престанком редовног школовања, по сили закона, и престаје. То потврђује да се право може остварити и користити само у складу са прописима.

Нове кривичне пријаве за фалсификовање медицинске документације и преваре при остваривању права на инвалидску пензију

У oквиру акције „СТОП преварама, до пензије поштено“ Фонд ПИО је, на основу обимне документације и чињеница, Окружном тужилаштву у Требињу поднио кривичну пријаву против девет  лица  која су у периоду  од 2007-2010. године остварила право на инвалидску пензију служећи се преваром, тако што су лажне медицинске  исправе употријебили као праве. Пријаве су поднесене  против: З.М. (1963), В.М. (1957) и Б.Б. (1963) сви из Билеће, затим Ћ.Б. (1956) и К.Н. (1956) из Берковића, П.М. (1960) из Невесиња,  П.М. (1950) и П.М. (1956) из Невесиња и П.Д. (1958) из Љубиња.

Наведена лица су уз захтјев за остваривање права на инвалидску пензију приложила  фалсификовану медицинску документацију од Клинике за психијатрију ВМА Београд, Регионалног медицинског центра “Др Сафет Мујић” Мостар, Неуропсихијатријске болнице “Др Лаза Лазаревић” Београд, ЈЗУ Клиничког центра Црне Горе и Клинике за психијатрију КЦ Србије. Најчешће су достављали лажну медицинску документацију од двије болничке установе, како би било што “увјерљивије”. На нашу молбу за провјером вјеродостојности  медицинске документације наведене медицинске установе су потврдиле да лица за која тражимо провјеру нису код њих лијечена, нити су им они издали медицинску документацију, коју су приложили приликом остваривања права.

Наведена лица су на такав начин, од момента остваривања права на инвалидску пензију па до обустављања исплате пензије и доношења рјешења о престанку права, оштетила Фонд за  237.397 КМ.

На овај начин Фонд ПИО, у борби против различитих преварних облика приликом остваривања права на инвалидску пензију, шаље  јасну поруку свима који су чинили преваре или помишљају на тако нешто да одустану од те намјере, јер се  право на инвалидску пензију може остварити само на законом прописан начин.

Подсјећамо, Фонд је у последње двије године открио на стотине оваквих случајева у којима су корисници права на инвалидску пензију фалсификовањем медицинске документације и преваром  остварили право на инвалидску пензију, супротно законским прописима.

Највећи број превара  догодио се у периоду 2006-2009. године, када је годишње остваривано од 3.500 до више од 4.000 инвалидских пензија, а ова врста права чинила  и до 25% свих остварених права (старосна, породична и инвалидска пензија).

У последњих четири године проценат удјела инвалидских пензија у Републици Српској  знатно је смањен, на око 10% на годишњем нивоу, што је у нивоу земaља ЕУ, док је у прошлој години  забиљежено свега 7,1% рјешења о праву на инвалидску пензију.