Појединачне обуставе се настављају

penzioneri

Фонд ПИО  и у 2013. години, у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, наставио је  појединачне обуставе исплате пензије оним корисницима за које није достављена: 1. потврда о животу (корисници са пребивалиштем ван Републике Српске), 2. потврда о редовном школовању   за кориснике породичне пензије (ученици и студенти), 3. податак о ЈМБ. Такође и за за кориснике права на пензију ако су стекли  статус  осигураника по основу радног односа-запослење. На такав начин спречава се  могућност настанка неоснованих исплата пензија, а Фонд се према јавним средствима  односи  одговорно.

По наведеним основама  у периоду јануар-април 2013. године извршено је укупно 8.619 појединачних обустава, што  је за 2.916 или 51% више у односу на исти период 2012. године, када је било5.702 обустава.Након појединачног достављања наведене документације врши се  поновно укључивање у исплату. У периоду јануар-април 2013. године, извршено је 1.420 појединачних  укључења у исплату.

На такав начин остварена је и уштеда у укупном износу од око 2,4 милиона КМ. Закључно са априлом преостало је  укупно 1.609 појединачних обустава, што је на мјесечном нивоу уштеда од око 464.000 КМ (Табела 1).

Подсјећамо, у 2012. години по основу недостављања потврде о животу, школске потврде, ЈМБ или двојног статуса корисник/осигураник извршено је укупно 16.678 појединачних обустава. Након достављања документације активирано је 4.006 корисника. На такав начин у прошлој години  остварена је укупна уштеда од  око 4,78 милиона КМ,од чега се до крају године није исплатило 1,19 милиона КМ, док  је у току године након достављања  валидне документације  исплаћено 3,59 милиона КМ. При томе кориснику коме се поново активира исплата исплаћују и све разлике уназад, а максимално за 12 мјесеци колико је прописано Законом о ПИО (Табела 2)