Наставља се са уштедама у Фонду ПИО

Акција борбе против  појава преваре у пензијском систему под називом „Стоп преварама до пензије поштено“, коју је Фонд ПИО Републике Српске  покренуо прије двије и по године, из дана у дан даје све боље резултате. У протеклом периоду  по основу правовременог реаговања на искључење из исплате оних корисника права који благовремено и прописно  не доставе потврду о животу, ЈМБ, увјерење о редовном школовању, односно студирању Фонд је уштедио око 18  милиона КМ.

Само у првих осам мјесеци 2014. године, по наведеним основама, обустављена је исплата за 19.778 корисника права,  што у финансијском смислу износи близу 6 милиона КМ. Поређења ради,  број искључених из исплате у првих осам мјесеци ове године,  са 19.778 појединачних  обустава, већи је за 38 % у односу на исти период прошле године. Тиме  је и финансијска уштеда  од око 6 милиона  КМ  за 1,7 милиона КМ већа него за осам мјесеци  прошле године. У претходном периоду, од постојања Фонда, ово питање је занемаривано и  нико се  озбиљније њиме није  бавио, те су тако и  милиони марака отишли у неповрат, јер је и поврат средстава, путем регресног поступка, био запостављан  или се пак радило о врло малим, занемарљивим, сумама. Наиме, у претходном периоду значајан број корисника права који живи ван територије Републике Српске потврде о животу је достављао не у оригиналу већ факсом, телефонским јављањем, овјером истих код органа који нису надлежни за тај поступак и сл. Поједини студенти увјерења о редовном школовању су достављали иако никада нису ни уписали факултет. Све то од стране Фонда није адекватно провјерано, што је директно утицало на исплату милионских износа корисницима права који у моменту исплате за то нису испуњавали законом прописане услове.

Охрабрују и све смјелије пријаве савјесних грађана на бесплатну телефонску линију Фонда 080 050 100 и упућене пријаве и  представке  на основу којих је, након извршених  провјера и процесуирања, из исплате  за протеклих двије и по године трајно искључено близу 300 корисника права.

Потписивањем споразума о размјени података за случај смрти корисника са Хрватским мировинским заводом, Републичким фондом ПИО Србије, Пензионим фондом Словеније и раније са Фондом ПИО Црне Горе и Македоније уштеде свих потписника споразума ће бити знатно повећане и на годишњем нивоу  мјерене у десетинама милиона марака.

Инвалидске пензије – тренд сталног смањења

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (у примјени од 2012. године) и Уредба о медицинском вјештачењу (у примјени од 2013. године), поштреним одредбама и критеријумима, у значајној мјери утицали су на смањење броја корисника права на инвалидску пензију. Стална акција „Стоп преварама, до пензије поштено“, коју Фонд спроводи већ двије и по године, и акција “Лото” коју Министарство унутрашњих послова Републике Српске, заједно са Окружним тужилаштвом, спроводи на цијелој територији Републике дале су додатни ефекат на тренд смањења.

У току 2010. године регистровано је 226.683 коринсика права, од чега је корисника права на инвалидску пензију било 40.947 или 18,06%.

На крају 2011. године у структури свих корисника права од 233.143 корисници инвалидске пензије су учествовали са 17,8% или 41.407 корисника.

Годину дана након примјене Закона из 2012. године, који је у значајној мјери пооштрио услове за остваривање права на инвалидску пензију, проценат корисника инвалидске пензије је 17,5% или 41.440 корисника.

Примјеном Уредбе на крају 2013. године у Фонду је укупно регистровано 41.135 корисника инвалидске пензије или 16,89%, у односу на 244.684  свих корисника права.

Тренд пада броја корисника права на инвалидску пензију је настављен и у првих шест мјесеци 2014. године, тако да  корисници ове врсте права у укупној структури пензија учествују са 16,62% или 41.004 корисника.

За три и по године Фонд је евидентирао повећање укупног броја корисника права за 8,82% или за 20.008, са 226.683 на 246.691. Истовремено, на другој страни, код корисника права на инвалидску пензију у истом периоду имамо пораст од свега 57 корисника или 0,14%, са 40.947 на 41.004 корисника.

Учешће корисника права инвалидске пензије у протеклих три и по године знатно је побољшан, односно смањем је са 18,06% колико је износио у децембру 2010. године на садашњих 16,62%, што нас приближава проценту ове врсте права у развијенијим земљама.

Из наведеног произилази да укупан број корисника права на инвалидску пензију стагнира, а према  проценама до краја године очекује се  да број корисника права на инвалидску пензију буде мањи него што је био пре четири године.

У последње три и по године пензијски систем Републике Српске, поред константног пада процента корисника права на инвалидску пензију, истовремено биљежи и повећање учешћа корисника права на старосну пензију са 109.494 или 48,3% у 2010. години  на 128.295 или 52% корисника права у јуну ове године.

Оба ова тренда пад процента корисника права на инвалидску пензију, који се у развијеним земљама креће од 12-15% и пораст процента корисника права на старосну пензију, који се, такође, у развијеним земљама креће од 55-65%, заједно представљају веома позитиван и пожељан тренд у пензијском систему Републике Српске.

Повећање појединачних обустава пензија

У периоду јануар-јун 2014. године, у  оквиру акције “Стоп преварама до пензије поштено” и доследном примјеном члана 140. Закона о ПИО (пријава Фонду чињеница које утичу на право, у року од 30 дана)   извршено је 16.174  појединачне обуставе исплате  пензије. То је  за 40,1% више него у истом периоду 2013. године (11.543 обустава)  или чак 166 % више него у првом полугодишту 2012. године (7.466 обустава). Разлози обуставе су:  недостављање потврде о животу, потврде о школовању-за ученике и студенте, недостављање ЈМБ. Тиме је за првих шест  мјесеци 2014. године остварена уштеда од 4,8 милиона КМ, што је за 1,5 милиона КМ  више него у истом периоду 2013. или  за 2,6 милиона КМ више него 2012. године. Након достављања документације у првих шест мјесеци ове године, у складу са законским прописима, у исплату је поново укључено 1.541 корисника, што је у односу на исти период  прошле године,  када је било 1.603 поново укључених,  за 62 мање. Подсјећамо, појединачних обустава укупно у 2012. години  било је 16.678, од чега је  активирано за 4.006 корисника, а у 2013. години 23.784 обустава, односно 4.047  поново активираних.

2015-jun-t11

2015-jun-t22

2015-jun-t33

У праћењу ових промјена, посебно чињенице о животу, знатну помоћ  пружа  повезаност Фонда ПИО са базом података  из Књиге умрлих, путем Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а тиме и повезаности са свим локалним управама.Тако се омогућава да се чињеница смрти корисника права одмах  евидентира, и тако  онемогућава преплата пензије и др. те ће Фонд ПИО доследно наставити  праћење ових промјена. Сличну сарадњу Фонд ПИО има и са Фондом ПИО Црне Горе. Предстоји  потписивање сличних споразума и са осталим државама насталим на простору бивше СФРЈ, будући да су одређени послови  између фондова садашњих држава  а бивших република СФРЈ повезани и испреплетени.

Повећање појединачних обустава пензија у 2014.

У оквиру акције “Стоп преварама до пензије поштено”, доследном примјеном члана 140. Закона о ПИО (пријава чињеница  које утичу на право у року од 30 дана)  у периоду јануар-мај 2014. године извршено је 14.116  појединачних обустава исплате  пензије. То је  за 39,5% више него у истом периоду 2013. године (10.117)  или 132 % више него у 2012. години (6.618). Разлог обуставе су:  недостављање потврде о животу, потврде о школовању-за ученике и студенте и недостављање ЈМБ. Тиме је за првих пет  мјесеца ове године остварена уштеда од 4,2 милиона КМ, што је за 1,3 милиона КМ  више него у истом периоду 2013. или  за 2,3 милиона КМ више него 2012. године.

Након достављања документације у првих пет мјесеци ове године, у складу са законским прописима, у исплату је поново укључено 1.340 корисника, што је у односу на исти период  прошле године,  када је било 1.528 поново укључених,  за 188 мање.

Подсјећамо, појединачних обустава у 2012. години укупно је било 16.678, од чега је након достављања документације активирано 4.006 корисника, а у 2013. години од 23.784 појединачних односно  поново је  активирано 4.047.

stop-2014-jun

У праћењу промјена на овом плану, посебно чињенице о животу, знатну помоћ  пружа  повезаност Фонда ПИО са базом података  из Књиге умрлих, путем Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, а тиме и са свим локалним управама.То омогућава да се чињеница смрти корисника права одмах  евидентира, и тако  предупређује преплата пензије и др. Сличну сарадњу Фонд ПИО има и са Фондом ПИО Црне Горе. Ускоро предстоји  потписивање сличних споразума и са осталим државама насталим на простору бивше СФРЈ, будући да су одређени послови  између фондова садашњих држава повезани и испреплетени.