Појединачне обуставе пензије у 2016

Доследном примјеном Закона о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске Фонд ПИО је у првих десет мјесеци ове године привремено обуставио исплату пензија у 27.316  појединачних случајева. У просјеку 2.700 појединачних обустава мјесечно.

Највећи број привремених обустава извршен је у јануару када је евидентирано 7.327 обустава исплате пензија, а најмањи  у августу, 1.287.  Поступајући на овакав начин Фонд је привремено обуставио исплату у износу од 3,9 милиона КМ.

И ове године, као и претходних, показало се да након привремене обуставе исплате пензије, тек сваки  четврти  корисник права накнадно достави  потребну  документацију, чиме испуњава услове за исплату привремено обустављених пензија и наставак редовне исплате у наредном периоду. То је у првих десет мјесеци ове године, евидентерино код 7.240 корисника права који су враћени у редовну исплату. Њима је  након поновног укључивања у исплату  ретроактивно исплаћено укупно 2,2 милиона КМ.

Ни након десет мјесеци у 2016. години  корисници права (2.405) којима је привремено обустављена исплата, још увијек нису доставили потребну докуметацију, како би им редовна исплата пензија била настављена, чиме је у Буџету Републике остварена ефективна уштеда у износу од близу два милиона КМ.

Од јануара 2012.  закључно са 31.10.2016. године   обустављено је, привремено,  142.736  исплата пензија, а након достављања потребне документације исплата је у истом периоду  извршена у 29.255 случајева. Тиме је остварена ефективна уштеда у Буџету Републике од 25 милиона КМ.

Милионске уштеде Фонду и Буџету Републике омогућила је доследна примјена Закона о пензијском и инвалидском осигурању, електронска увезаност са матичним уредима у Републици Српској, односно матичним књигама умрлих, као и потписани Споразуми о електронској размјени података између Фондова/Завода држава бишве СФРЈ.

Поступањем на овакав начин  спречава се сваки покушај остваривања права на нелегалан начин и могућност настанка преплате, чиме Фонд потврђује висок степен примјене стандарда квалитета у пословању и максималну одговорност према јавним средствима.

Судска пресуда-престанак права у поступку ванредне контроле

Након недавне прве судске пресуде у случају Х.З. из Билеће, гдје је у поступку ванредне контроле стицања права на инвалидску пензију оспорена исправност медицинске документације и одлучено у корист Фонда ПИО, убрзо је услиједила  и друга пресуда  Окружног суда у Требињу, сада  у случају Ш.М ,такође из Билеће. И у овом случају  у поступку ванредне контроле  утврђено је да је медицинска документација  са ВМА  Београд,приложена  у поступку остваривања права, била лажна  и да је  именовани 2009. године остварио право на инвалидску пензију  супротно пропи-сима, након чега  му је у децембру 2015. године рјешењем надлежне филијале Фонда ПИО Требиње  утврђен престанак права на пензију. Потом је у другостепеном поступку одбијена и жалба, након чега је Ш.М, против Фонда ПИО, поднио тужбу  Окружном суду у Требињу,тражећи поништење рјешења о престанку права.

Ипак, Окружни суд у Требиње недавно је донио  ПРЕСУДУ којом се  тужба Ш.М. одбија као неоснована, а истовремено  одбија и захтјев  за накнаду трошкова управног спора.

Примјери  судских пресуда у случају Ш.М. и Х.З. а  узимајући у обзир да се до сада највећи број и других случајева престанка права, услед невјеродостојне медицинеске документације, односи на подручје филијале Требиње, наводе на закључак да ће и наредни судски поступци, уколико до њих дође, бити ријешени на исти начин као и ова два, будући да се ради о истој правној ствари.

Подсјећамо,у досадашњем току контроле исправности медицинске документације при оства-ривању права на инвалидску пензију Фонд ПИО  је затражио провјеру код корисника права на инвалидску пензију. Од тога за  седам већих и значајних медицинских установа из Србије и БиХ, за 98 случајева, потврдиле су да  је та документација,  достављена на провјеру, на основу које је и остварено право није вјеродостојна.

У поступку ванредне контроле  налаз, оцјена и мишњење трочланог љекарског тима у  правилу гласи да у таквим случајевима нема губитка радне способности, након чега онда  надлежна фили-јала и доносила рјешење о престанку права на инвалидску пензију.

Појединачне обуставе пензија у 2016. години

Доследном примјеном Закона о ПИО (пријава Фонду ПИО чињеница које утичу на право, у року од 30 дана) у оквиру акције “Стоп преварама до пензије поштено” у периоду јануар-јун 2016. године извршено је укупно 20.600 појединачних обустава исплате пензије. Oбуставе су извршене највише због недостављања потврде о животу, школске потврде за кориснике породичне пензије али и због утврђивања нових чињеница провјером пријава грађана у ситуацијама када постоје основи сумње да је право остварено на незаконит начин. Истовремено у првих шест мјесеци 2016. године, након достављања неопходне документације у исплату је поново укључено 6.079 корисника, односно 33,8%  или нешто више од  сваког трећег корисника.

t1

У појединачним обуставама, поред доследности у примјени законских одредби, за шест мјесеци остварена је и знатна уштеда у износу од  2,9 5 милиона КМ.

Иначе, Фонд ПИО поступак појединачних обустава доследно спроводи  од 2012. године, када је и почела акција “Стоп преварама до пензије поштено”, као стални облик борбе против различитих преварних облика при остваривању права на пензију.

У  периоду 2012-2015. године укупно је било 115.420 појединачних обустава, док је истовремено у исплату поново укључено 22.015 корисника, односно 19,07%  или тек сваки пети корисник, при чему је остварена уштеда виша од 23 милиона КМ.

t2

Највећи број обустава од 45.749  био је у 2015. години, од чега је у исплату поново укључено 9.860 корисника, односно 21,55% или нешто више од сваког петог корисника. У 2014. години било је 29.166 појединачних обустава, а 4.102 поново укључених у исплату, односно 14,06% или тек сваки седми корисник.

У 2013. години  било је 23.784 појединачних обустава исплате пензије, а 4.047 са поново успоставњеном  исплатом, док је у 2012. години било 16.721 појединачна обустава, а 4.006 поново укључених у исплату пензије.

У протекле четириипо године правовременим и доследним обуставама исплате кориницима права који у одређеном моменту не испуњавају прописане услове Фонд је уштедио више о 26 милиона КМ. Тим уштедама поред мјера које предузима сам Фонд допринијели су дијелом и потписани Споразуми о размјени података између Фондова/Завода држава бишве СФРЈ. Поступањем на  овакав начин  спречава се сваки покушај остваривања права на нелегалан начин, а истовремено спречава могућност настанка преплате, при чему  Фонд потврђује максималну одговорност према  јавним средствима.

У погледу доследног законског поступања при остваривању права издваја се и недавна провјера исправности школских потврда за студенте, кориснике породичне пензије, који студирају у Републици Српској, Србији, Федерацији БиХ, Хрватској, Црној Гори  и Словенији. У контроли за 3.659 студената код 106  јавних и приватних универзитета откривено је 111 спорних школских потврда, од тога 63 у Републици Српској. Углавном се ради о неблаговременом пријављивању завршетка редовног школовања, али је било и појединачних, драстичних, случајева фалси-фиковања школских потврда. У таквим случајевима долазило је и до већих преплата пензије, које се морају вратити Фонду, а против таквих лица  истовремено се подноси и кривична пријава.

Лажном документацијом до инвалидске пензије

Уз основану сумњу да је право на инвалидску пензију остварено на незаконит начин, односно преваром на основу фалсификоване медицинске документације, Фонд ПИО је сталном акцијом “Стоп преварама до пензије поштено” недавно за 11 корисника код ВМА Београд затражио провјеру исправности медицинске документације. Одговор из Клинике за психијатрију и Клинике за општу хирургију ове реномиране здравствене установе услиједио је у кратком року и гласи: за седам лица медицинска документација је вјеродостојна, док се код четири лица ради о фалсфикованој медицинској документацији, на основу које је оставарено право на инвалидску пензију.
Посебна је прича како су ова лица покушали обману, а што је написано у одговору ВМА:
– За Б.Д.(1955) из Требиња, право остварено 2005.године, отпусно писмо Клинике за психијатрију од јануара 2004. године није вјеродостојно, јер пацијент под тим именом и презименом никад није био лијечен у ВМА. У књигама протокола за 2003. и 2004. годину ниједан пацијент у периоду од 26.11.2003-05.01.2004. године није био лијечен под дијагнозама наведеним у отпусној документацији именованог, коју је на провјеру доставио Фонд ПИО.

– У предмету П.Б. (1962) из Берковића, право је остварено 2008. године фалсификована су оба документа, и “Специјалистички налаз ” из августа 2008. године и ”Отпусно писмо” од јула 2008. године. Обрасци на коме су написани налази су потпуно фалсификовани, тако да на неправилном енглеском језику стоји ЦЛИНИЦАЛ ОФ ПСYХИЈАТРИ, на факсимилима су имена постојећих љекара али са формом и садржајем који не одговарају оригиналу, између осталог са неуобичајено пуним називом титуле ”доцент”. Поред тога, други љекар никада није био начелник како је наведено, потписи су невјеродостојни, број историје болести лажан, налази као такви никада нису протоколисани ни у једној књизи и ова особа једноставно никада није лечена у Клиници за психијатрију ВМА, наведено је у одговору ВМА Београд, који је достављен Фонду ПИО.

– Исту врсту преваре са отпусним писмом и специјалистичким налазом, из јула и августа 2008. године ВМА је потврдила и за И.Ђ.(1967) из Требиња, који је право на инвалидску пензију остварио 2008. године, док је за Н.С. (1966) из Билеће, право остварио 2008. године, потврђено да је поред фалсификовања медицинске документације из 2008. фалсификован и допунски налаз од 2011. године. ВМА је такође потврдила да ни ова два корисника права никада нису лијечена у Клиници за психијатрију ове здравствене установе.

Поред ВМА Београд, одлична сарадња успостављена је и са Клиничким центром Црне Горе, који потврђује добру узајамну сарадњу у размјени података којима се откривају преваре при остваривању права на инвалидску пензију у ранијем периоду, а нарочито 2007-2010. На захтјев Фонда да се изврши провјера за 17 лица, корисника права на инвалидску пензију, ова здравствена установа није потврдила вјеродостојност медицинске документације за укупно 13 лица, од којих су неки откривени у превари и код поједних здравствених установа у Србији и БиХ.
Сви откривени “преваранти” су позвани на ванредну контролу, која у правилу резултира престанком права на инвалидску пензију. Морамо истаћи да се један број откривених “превараната” не одазива на ванредну контролу, вјеорватно свјесни чињеница фалсификата и преваре, док их већина и не зна гдје се налази клиника у којој су наводно лијечени, а многи одмах и признају да никада нису лијечени од болести на основу које су остварили право на инвалидску пензију.
У оквиру акције “Стоп преварама до пензије поштено” провјера исправности школских потврда извршена је у октобру 2015. године за студенте јавних универзитета Бања Лука и Источно Сарајево, када је откривено око 40 случајева нелегалног кориштења права на породичну пензију и у ситуацији када је школовање завршено или прекинуто а да Фонд у складу са Законом о томе није обавијештен, па је сплата пензије настављена, иако је безусловно морала бити обустављена.
Занимљив је случај “студенткиње” С. М. (1992) из Приједора која је била корисник прва на породичну пензију, иако је за школску 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 годину три пута достављана потврда о редовном школовању, а да заправо факултет у том периоду никада није ни видјела. У одговору Пољоривредног факултета у Бања Луци, прецизно је наведено да именована никада није била студент ове високошколске установе. Таквом драстичном преваром неправилно је исплаћивано право на породичну пензију у трајању од двије и по године, а након откривене преваре у складу са проведеним поступком 10. марта ове године утврђен је престанак права на породичну пензију са 31.08.2013. године. У овом случају и мајка која је била корисник права уз дијете, за које се показало да није ни било на редовном школовању, на исти дан престаје право на породичну пензију. И у овом случају, као и у свим претходним услиједио је захтјев за поврат више исплаћених средстава и кривична пријава тужилаштву за виновника фалсификовања документације, што показује да се право на пензију може користити само уз законом прописан начин.
Све савјесне и одговорне грађане, који имају било каквих сазнања, да је било које лице остварило право на пензију мимо законских прописа, позивамо да иста одмах пријаве Фонду ПИО и помогну нам у борби против корупције и незаконитог начина остваривања права на пензију.

И даље преваре са инвалидским пензијама

У последњих мјесец дана Фонд ПИО је у оквиру борбе против преварних облика  и сталне акције “Стоп преварама до пензије поштено” затражио провјеру исправности  медицинске документације за 38 корисника права на инвалидску пензију. Увидом у списе ових корисника права у изражена је сумња у валидност приложене медицинске документације на основу које су и остварена права на инвалидску пензију. Упит за потврду валидности медицинске документације упућен је:

-Клиници за психијатријске болести “Др Лаза Лазаревић” Београд,  за укупно 11 корисника права, од чега 8 са подручја филијале Требиње и 3 са подручја филијале Бања Лука;

-ЈУ Кантонална болница “Др Сафет Мујић” Мостар за 27 корисника права са подручја филијале Требиње.

Обе здравствене установе су на крајње професионалан начин у веома кратком року, као што је то било и у претходним случајевима, послале детаљне одговоре за сваког појединца. Резултат је да исправност медицинске документације није потврђена у 24 случаја, док је исправност потврђена у 14 случајева.

Клиника “Др Лаза Лазаревић” је у одговору потврдила вјеродостојност података само у два предмета од достављених једанаест и то по један са подручја Требиња и Бања Луке. Свих девет корисника за које није потврђена исправност медицинске документације  право на инвалидску пензију  остварили су  2008. и 2009. године, када је  годишње право на инвалидску пензију остваривало преко 3.500 осигураника. То је за нпр. три и по  пута више у односу на 1.086 корисника права на инвалидску пензију који су то право  остварили  у току прошле године.

Исправност медицинске документације код Клинике “Др Лаза Лазаревић” није потврђена за: П.Р. (1966), из Требиња, право од 2009, К.Н. (1956), из Берковића, право од 2008, П.М. (1956), из Невесиња, право од 2009, В.Б. (1958), из Невесиња, право од 2005, Ћ.Б.(1956), право од 2008, П.М. (1960), из Невесиња, право од 2008, С.Б.(1964) из Билеће, право од 2009. године. Најмлађи са овог списка са подручја Требиња је  С. Б. из Билеће рођен је 1964. године, а право на инвалидску пензију остварио је 2009. године,  тј. у 45 години живота, најстарији К.Н. из Берковића  рођен је 1956. године, а  право је остварио  2008. године, тј. у 52. години живота.

Када је ријеч о корисницима права са подручја филијале Бања Лука, ова реномирана београдска клиника прецизно је навела да је само један од три корисника права у тој установи болнички лијечен у току 1999. и 2000. године и да су обрасци са дијагнозама  исправни, док је за два преостала корисника наведено да увидом у њихову медицинску документацију нема података да су икада лијечени у тој Клиници. Корисник права Т.Г. из Бања Луке је рођен  1966. године, право на инвалидску пензију остварио је 2006. године, тј. са 40 година живота, а други корисник Р.А. такође из Бања Луке,  рођен 1966. године право на инвалидску пензију остварио је 2009. године тј. са 43  године живота.

ЈУ Кантонална болница “Др Сафет Мујић” Мостар након провјере за 27 корисника права на инвалидску пензију негирала је валидност медицинске документације за 15 корисника права, потврђујући да их нема у евиденцији лијечених пацијената те медицинске установе, да факсимили неких од наведених љекара не постоје, нити су ти љекари икада радили у тој установи. То су: П.Ж.(1965) из Требиња, право од 2006, П.М.(1960) из Невесиња, право од 2008, П.Д.(1958) из Љубиња, право од 2007, К.Н.(1956), из Берковића, право од 2008, Ч.М.(1957), из Љубиња, право од 2006, С.В.(1956) из Требиње, право од 2006, Ш.Д.(1956) из Љубиња, право од 2008, К.Д.(1959) из Билеће, право од 2007, К.С.(1952) из Невесиња, право од 2006, Ћ.Б.(1956) из Берковића, право од 2008, Ш.М.(1954) из Љубиња, право од 2007, М.М.(1958) из Љубиња, право од 2007, К.З. (1956) из Билеће, право од 2006, Ш.С.(1956) из Љубиња, право од 2006. и П.Р.(1960) из Требиња, право од 2009. године. Најмлађи са корисника права на инвалидску пензију са овог списка П.Ж. рођен је 1965. године,  а право је остварио 2006. године,  тј. у 41. години живота. Најстарији са овог списка, К.С. рођен је 1952. године, а право на инвалидску пензију остварио је  2006. тј. у 54 години живота.

Опредјељење Фонда ПИО и Владе Републике Српске је наставак у борби на откривању свих оних који су у ранијем периоду право на инвалидску пензију остваривали на нелегалан начин и њиховом процесуирању.

Одлучност Фонда ПИО у борби против свих преварних облика приликом остваривања права на инвалидску пензију, јасна је порука свима који су и помислили на тако нешто, да одустану од те намјере, те да право на инвалидску пензију могу остварити искључиво на законом прописан начин.

Појединачне обуставе пензија у 2015. години

У оквиру акције „Стоп преварама до пензије поштено“ која се активно спроводи од 2012. године, Фонд је закључно са 31.12.2015. године извршио појединачну обуставу 115.420 пензија. Од тога у исплату је поново враћено свега 22.015 пензија или тек, свака пета. Протекла година била је “рекордна” у обустави пензија са укупно 45.749 појединачних обустава, што је за 56,85% више него у 2014. години. Укупно посматрано, Фонд је у последње четири године доследном примјеном законских прописа и контролних процедура, те правовременом обуставом исплате пензија за, у том моменту нелегалне кориснике права, остварио уштеду од близу 24 милиона КМ.

У 2015. години извршена је обустава исплате пензија у 45.749 појединачних случајева. Од тога је након доставе законом прописане документације у исплату поново укључено 9.860 појединачних случајева.

Највећим дијелом обуставе се односе на неблаговремену доставу потврда о животу, шко-лске потврде за кориснике права на породичну пензију, али и због утврђивања нових чи-њеница откривених свакодневном контролом, те на основу пријава савјесних грађана.

Овакви резултати у борби против нелегалног кориштења права на исплату пензија оства-рени су захваљујући одлучности и предузетим мјерама од стране Фонда како би се стало украј нелегалним корисницима и потписаним споразумима о електронској размјени пода-така са пензијским фондовима држава у окружењу.

Поступајући на овај начин, Фонд спречава сваки покушај остваривања права на нелегалан начин а истовремено утиче на смањење могућности за настанак преплате пензије, чија поврат вођењем парница у регресним поступцима, најчешће траје дужи временски период, са неизвјешноћу поврата цјелокупно преплаћених средстава.