Rukovodilac

Slavica Živković, dipl. pravnik

Adresa: Nikole Pašića 22

tel: 00387 53 490 810, 00387 53 490 812

Poslovnice

Poslovnica Doboj

šef poslovnice: Stanislava Simić
ulica: Vojvode Stepe C1
tel. 053/490-280, 053/490-283

Poslovnica Derventa

šef poslovnice: Dubov Maja
ulica: Stevana Nemanje 27
tel. 053/311-780

Poslovnica Modriča/Vukosavlje

Obavlja poslove i za opštinu Vukosavlje.

ulica: Nikole Pašića bb
tel. 053/821-240

Poslovnica Petrovo

ulica: Ozrenskih odreda bb
tel. 053/262-230

Poslovnica Brod

ulica: Trg 7.Oktobra
tel. 053/620-220

Poslovnica Šamac

ulica: Nikole Tesle bb
tel. 054/621-070

Poslovnica Teslić

šef poslovnice: Jasna Stojčić
ulica: Marka Pejića bb
tel. 053/430-047

Poslovnica Stanari

ulica: Stanari bb
tel. 053/290-201