Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO) obavještava korisnike porodične penzije da u toku septembra i oktobra, za školsku 2017/2018. godinu, vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrda o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije.

Za djecu korisnike porodične penzije srednjoškolske starosne dobi 15-19 godina (1.699 korisnika) potvrdu o redovnom školovanju obavezno je dostaviti, najkasnije, do 25. septembra 2017. godine.

Za djecu korisnike porodične penzije, studente, starosne dobi 19-26 godina (3.311 korisnika) potvrdu o redovnom školovanju obavezno je dostaviti  najkasnije do 23. oktobra 2017. godine.

Fond PIO poziva korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školske potvrde u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata penzije mogla nastaviti nesmetano.

 O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju korisnici su obaviješteni  putem pisane poruke  na čeku za isplatu penzije za avgust 2017. godine, kao i na čeku za isplatu predstojeće penzije za septembar.

U slučaju nedostavljanja  potvrde o redovnom školovanju,  u navedenom roku,  smatra se  da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi  na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate.

U okviru  zakonskog postupanja i sprovođenja trajne akcije “Stop prevarama do penzije pošteno” Fond PIO će za dostavljene  školske potvrde izvršiti provjeru kod  škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.