Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Pošte Srpske usaglasili su način isplate penzija za korisnike prava sa adresom post restant.

Oni će moći od petka 10. aprila u periodu kada im je dozvoljeno kretanje, dakle utorkom i petkom, otići do pošte i preuzeti svoju penziju kao što su to činili i do sada.

Za one koji to nisu u mogućnosti usaglašen je način isplate penzije uz punomoćje popunjavanjem obrasca post restant koji se može preuzeti na: sajtu Fonda www.fondpiors.org u filijalama i poslovnicama Fonda, sajtu Pošta www.postesrpske.com i u poštama širom Srpske koje vrše isplatu post restant, poštujući pri tome preventivne mjere koje za cilj imaju sprečavanje širenja virusa.