Pojednostavljenje postupka ostvarivanja prava na starosnu penziju za naše građane na privremenom radu u Austriji

Obavještavamo sve osiguranike koji u prethodnom periodu imaju ostvaren staž osiguranja kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, a sada su osiguranici kod austrijskog penzijskog fonda PVA da su ova dva fonda postigli dogovor i potpisali sporazum u vezi datuma podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na starosnu penziju.

Naime do sada su naši građani, osiguranici kod PVA u Austriji zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju podnosili iz radnog odnosa u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Austrije, a što nije u saglasnosti sa našim propisima.

Takvi zahtjevi su do sada po automatizmu odbacivani kao preuranjeni i to je stvaralo određene poteškoće i usporavalo provođenje upravnog postupka.

Ubuduće Austrijski penzijski fonda PVA će uz zahtjev osiguranika dostaviti i privremenu potvrdu perioda osiguranja u Austriji na obrascu A/BiH 14 i istovremeno uputiti osiguranika da podnese novi zahtjev nakon prestanka  obaveznog osiguranja u Austriji, dok će Fond PIO donijeti rješenje i dostaviti potvrdu staža ostvarenog u Republici Srpskoj, odnosno BiH.

Primjenom ovog sporazuma PVA se obavezuje da će bez odlaganja proslijediti zahtjev za ostvarivanje prava Fondu PIO Republike Srpske kako bi Fond blagovremeno  okončao postupak.

Na ovaj način postupak ostvarivanja prava teče nesmetano, s tim da je osiguranik u obavezi da po prestanku radnog odnosa u Austriji, zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, ponovo podnese zahtjev  u PVA.

Pravo na starosnu penzije u Republici Srpskoj priznaje se  najranije od sledećeg dana nakon prestanka osiguranja u Austriji, u zavisnosti od datuma podnošenja zahtjeva, pri čemu se pravo može priznati najduže tri mjeseca unazad, ako su ispunjeni uslovi.