Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike prava da isplata redovnog mjesečnog primanja za maj 2023. godine počinje 08. juna 2023. godine.

Isplatom penzije za maj obuhvaćeno je ukupno 278.684 korisnika prava, od čega je 224.429 u Republici Srpskoj, a van Republike 54.255 korisnika prava.

Za isplatu penzije za maj potrebno je 133,37 miliona KM u neto iznosu, odnosno 135,01 milion KM u bruto iznosu.

Prosječna penzija iznosi 540,18 KM i čini 42,70%  prosječne plate u Republici Srpskoj.

Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 550,69 KM i čini 43,53% prosječne plate u Republici Srpskoj.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za maj iznosi 803,33 KM,  što čini  63,50 % od prosječne plate u Republici.

Iznos najviše penzije za maj u Republici Srpskoj je 2.832,44 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u maju 2023. godine iznosio je 107,83 miliona KM.

Strukturu korisnika prava za maj čine starosne penzije sa 61,43%, porodične sa 25,91%,  invalidske sa 12,59%  i ostala prava sa 0,06%.