Osiguranik u obaveznom osiguranju u određenim okolnostima

Lice je obavezno osigurano za slučaj invalidnosti zbog povrede na radu i profesionale bolesti dok se nalazi u sljedećim okolnostima:

  • za vrijeme učešća u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i duge nepogode prouzrokovane višom silom) na teritoriji Republike ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života građana ili otklanjanja materijalne štete na imovini,
  • za vrijeme pružanja pomoći republičkim organima po njihovom zahtjevu,
  • učenik ili student za vrijeme praktične nastave, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavca,
  • za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u vaspitnoj ustanovi, ustanovi za prevaspitavanje ili u posebnoj vaspitnoj ustanovi,
  • za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, u skladu sa zakonom,
  • za vrijeme rada kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), u skladu sa zakonom,
  • za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina života ako se nalazi na redovnom školovanju,
  • za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinice lokalne samouprave i
  • lice sa teškoćama u razvoju za vrijeme stručnog osposobljavanja, nakon završenog osnovnog obrazovanja.

Radi sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju u određenim okolnostima uplatilac doprinosa je obavezan da u Jedinstveni sistem dostavi prijavu lica koje se nalazi u tim okolnostima u skladu sa zakonom koji reguliše oblast poreskog postupka.