Osiguranikom u penzijskom i invalidskom osiguranju smatra se lice osigurano na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i lice osigurano na dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.