Osiguranik u obaveznom osiguranju

Osiguranik u obaveznom osiguranju je lice zaposleno na osnovu ugovora o radu ili drugog akta poslodavca (osiguranik radnik), lice koje obavlja samostalnu djelatnost (osiguranik samostalnih djelatnosti), lice koje obavlja svešteničku dužnost ili vjersku službu (osiguranik vjerski službenik) i lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva (osiguranik poljoprivrednik)

Status osiguranika u obaveznom osiguranju stiče se podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem koju podnosi uplatilac doprinosa, a prestaje podnošenjem odjave.