Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za starosnu ili invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. Uslovi pod kojima članovi porodice mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju iskazani su u tabeli u prilogu.