Pojedinačne obustave se nastavljaju

penzioneri

Fond PIO  i u 2013. godini, u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, nastavio je  pojedinačne obustave isplate penzije onim korisnicima za koje nije dostavljena: 1. potvrda o životu (korisnici sa prebivalištem van Republike Srpske), 2. potvrda o redovnom školovanju   za korisnike porodične penzije (učenici i studenti), 3. podatak o JMB. Takođe i za za korisnike prava na penziju ako su stekli  status  osiguranika po osnovu radnog odnosa-zaposlenje. Na takav način sprečava se  mogućnost nastanka neosnovanih isplata penzija, a Fond se prema javnim sredstvima  odnosi  odgovorno.

Po navedenim osnovama  u periodu januar-april 2013. godine izvršeno je ukupno 8.619 pojedinačnih obustava, što  je za 2.916 ili 51% više u odnosu na isti period 2012. godine, kada je bilo5.702 obustava.Nakon pojedinačnog dostavljanja navedene dokumentacije vrši se  ponovno uključivanje u isplatu. U periodu januar-april 2013. godine, izvršeno je 1.420 pojedinačnih  uključenja u isplatu.

Na takav način ostvarena je i ušteda u ukupnom iznosu od oko 2,4 miliona KM. Zaključno sa aprilom preostalo je  ukupno 1.609 pojedinačnih obustava, što je na mjesečnom nivou ušteda od oko 464.000 KM (Tabela 1).

Podsjećamo, u 2012. godini po osnovu nedostavljanja potvrde o životu, školske potvrde, JMB ili dvojnog statusa korisnik/osiguranik izvršeno je ukupno 16.678 pojedinačnih obustava. Nakon dostavljanja dokumentacije aktivirano je 4.006 korisnika. Na takav način u prošloj godini  ostvarena je ukupna ušteda od  oko 4,78 miliona KM,od čega se do kraju godine nije isplatilo 1,19 miliona KM, dok  je u toku godine nakon dostavljanja  validne dokumentacije  isplaćeno 3,59 miliona KM. Pri tome korisniku kome se ponovo aktivira isplata isplaćuju i sve razlike unazad, a maksimalno za 12 mjeseci koliko je propisano Zakonom o PIO (Tabela 2)