VD rukovodioca filijale

Dalibor Krsmanović, dipl. ek.

Adresa: Nikole Tesle br. 12

tel: 00387 57 491 551

Poslovnice

Poslovnica Istočno Novo Sarajevo - Istočna Ilidža

Obavlja poslove i za opštinu Istočna Ilidža
ulica: Hilandarska 26
šef poslovnice: Daliborka Faladžić
tel. 00387 57 344 665, 00387 57 322 170

Poslovnica Višegrad

ulica: Cara Lazara bb.
tel: 00387 58 630 360

Poslovnica Kalinovik

ulica: Omladinska b.b.
tel. 00387 57 623 155

Poslovnica Pale/Ist. Stari Grad

Obavlja poslove i za opštinu Istočni Stari Grad

šef poslovnice: Snežana Ćosić
ulica: Nikole Tesle 12
tel. 00387 57 491 559

Poslovnica Rogatica

ulica: Trg Oslobodilaca 4
tel. 00387 58 420 440

Poslovnica Rudo

ulica: Draže Mihajlovića 5
tel. 00387 58 700 180

Poslovnica Sokolac

ulica: Cara Lazara
tel. 00387 57 400 020

Poslovnica Novo Goražde

ulica: Božidara Goraždanina 64
tel. 00387 58 430 504

Poslovnica Foča

ulica: Petra Kočića
tel: 00387 58 220 280

Poslovnica Trnovo

ulica: Trg Srđana Kneževića b.b.
tel. 00387 57 610 060

Poslovnica Han Pijesak

ulica: Solunskih dobrovoljaca b.b.
tel. 00387 57 557 010

Poslovnica Čajniče

ulica: Kralja Petra I Olobodioca
tel. 00387 58 310 320