Rukovodilac

Koviljka Vučić, dipl. ekonomista

Adresa: Vuka Karadžića bb

tel: 00387 59 490 810

Poslovnice

Poslovnica Trebinje

šef poslovnice: Jadranka Glogovac
ulica: Vuka Karadžića 15
tel. 00387 59 490 818

Poslovnica Ljubinje

ulica: Trg Nemanjića b.b.
tel. 00387 59 630 240

Poslovnica Bileća/Berkovići

Obavlja poslove i za opštinu Berkovići

ulica: Kralja Petra Oslobodioca 4
tel. 00387 59 380 360

Poslovnica Nevesinje/Istočni Mostar

Obavlja poslove i za opštinu Istočni Mostar

ulica: Cara Dušana 24
tel. 00387 59 610 240

Poslovnica Gacko

Obavlja poslove i za opštinu Berkovići

ulica: Njegoševa 8
tel. 00387 59 470 120