др Младен Милић – директор Фонда за ПИО РС

196_direktor

Рођен је 1972. године у Јелачићима, општина Кладањ. Основну школу у Ступарима, а потом и средњу машинску у Тузли завршио је као ученик генерације. Вишу школу, смјер спољна трговина завршио је 1996. године на Вишој школи за спољну трговину у Бијељини, а потом у фебруару 2004. године дипломирао у Новом Саду на Факултету за услужни бизнис. Магистрирао је у октобру 2007. године на Универзитету Едуконс у Новом Саду, смјер међународне финансије успјешно одбранивши тезу под насловом „Утицај глобализације на приватизацију банака у земљама транзиције“.

На Универзитету Сингидунум у Београду, 29. маја 2014. године успјешно је одбранио докторску дисертацију под насловом „Унапређење процеса одлучивања уз примјену система пословне интелигенције“ и тиме стекао звање доктора економских наука.

До сада је радио у ОДП „Обућа-Дрина“ Зворник (1996.-1998.) као референт продаје и самостални стручни сарадник за комерцијалне послове, затим у „Компанији Бобар“ доо Бијељина (1998.-2000.) као самостални стручни сарадник за комерцијалне послове и шеф комерцијале. У „Бобар Бобексу“ доо Бијељина (2000.-2002.) као шеф продаје, а потом и као директор комерцијалног сектора. Директор „Универзала“ ад Бијељина био је у периоду од 2002. до 2007. године.

Функцију помоћника директора Фонда ПИО РС обављао је у периоду од 2007. до 2011. године, као и функцију в.д. замјеника директора Фонда ПИО РС у 2011. години.

За директора Фонда ПИО РС именован је 21. јула 2011. године на 25. сједници Владе РС, рјешењем број: 04/1-012-2/-1600/11.

На 36. сједници Владе Републике Српске одржаној 27.8.2015. године Рјешењем број: 04/1-012.2-1876/15 именован је за директора Фонда ПИО на период од четири (4) године, у другом мандатном периоду.

По националности је Србин.

Ожењен, отац једног дјетета.