Реализација уговора и оквирног споразума по проведеним поступцима