Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske
Centralna služba
Njegoševa 28A
76300 Bijeljina
00387 55 490 950
e-mail: info@fondpiors.org

Kabinet direktora

tel: 00387 55 490 953, faks: 00387 55 202 936

Odjeljenja:

Odjeljenje za poslove organa upravljanja i odnose sa javnošću

načelnik: Neda Makević, master pravnik

tel: 00387 55 490 954, 00387 55 490 965

Odjeljenje za internu reviziju

načelnik: Dragana Šarenac, dipl. ekonomista

tel: 00387 57 491 558

Odjeljenje za rješavanje prava u drugom stepenu

načelnik: Radan Nikolić, dipl. pravnik

tel: 00387 55 490 950, lokal: 1225

Odjeljenje za ocjenu radne sposobnosti u drugom stepenu

načelnik: dr Vlatko Jeftić

tel: 00387 55 490 950, lokal: 1252

Odjeljenje za reviziju nalaza, ocjene i mišljenja

načelnik: dr Milica Obradović

tel: 00387 51 247 813

Sektori

Sektor za ostvarivanje prava

pomoćnik direktora: Radan Nikolić, dipl. pravnik
tel: 00387 55 490 962
Odjeljenja:

Odjeljenje za ostvarivanje prava

načelnik: Nevena Gordeljević, dipl. pravnik

tel: 00387 55 490 950, lokal: 1261

Odjeljenje za ostvarivanje prava primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

načelnik: Tatjana Vanovac, dipl. pravnik
tel: 00387 55 490 973

Odjeljenje za matičnu evidenciju

načelnik: Živko Lazić, dipl. pravnik

tel: 00387 55 490 950, lokal: 1223

Odjeljenje za ocjenu radne sposobnosti u prvom stepenu

načelnik: dr Mladen Marković

tel: 00387 51 247 814

Sektor za finansijske poslove

pomoćnik direktora: Zoran Jović, dipl. ekonomista
tel: 00387 55 490 964
Odjeljenja:

Odjeljenje za finansije, plan i analizu

načelnik: Mitra Pajić, dipl. ekonomista
tel: 00387 55 490 956

Odjeljenje za knjigovodstvo

načelnik: Nada Sekulić, dipl. ekonomista

tel: 00387 55 490 972

Odjeljenje za obračun penzija i drugih primanja

načelnik: Mladen Milivojević, dipl. ekonomista

tel: 00387 55 490 955

Odjeljenje za budžet

načelnik: Željko Pavlović, dipl. ekonomista
tel: 00387 55 490 950, lokal: 1280

Sektor za evidentiranje doprinosa, javne nabavke i sistemsku podršku

pomoćnik direktora: Sanja Rašević, dipl. pravnik

tel: 00387 55 490 968
Odjeljenja:

Odjeljenje za evidentiranje doprinosa

načelnik: Milutin Ristić, dipl. ekonomista

tel: 00387 55 490 959

Odjeljenje za javne nabavke, ugovaranja i investicije

načelnik: Ljilja Stević, dipl. ekonomista

tel: 00387 55 490 958

Odjeljenje za sistemsku podršku

načelnik: Bojan Čabrilo, dipl. ekonomista

tel: 00387 55 490 950, lokal: 1282

Sektor za zastupanje, imovinsko-pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse

pomoćnik direktora: Miladin Stjepanović, dipl. pravnik

tel: 00387 55 490 967
Odjeljenja:

Odjeljenje za zastupanje

načelnik: Dušica Starčević, dipl. pravnik

tel: 00387 55 490 957

Odjeljenje za imovinsko-pravne poslove i ljudske resurse

načelnik: Milenka Cerovina, dipl. pravnik
tel: 00387 55 490 950, lokal: 1377

Odjeljenje za opšte poslove

načelnik: Dimitrije Ivanić, prof.
tel: 00387 55 490 950, lokal: 1238

Sektor za informacione tehnologije

pomoćnik direktora: Velibor Maksimović, dipl. ing.

tel: 00387 55 490 963

Odjeljenje za projektovanje i razvoj informacionih sistema

načelnik: Miloš Novaković, dipl. ing.
tel: 00387 55 490 971

Odjeljenje za sistemsku i tehničku podršku

načelnik: Željko Spasojević, dipl. ing.
tel: 00387 55 490 970