Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске
Централна служба
Његошева 28А
76300 Бијељина
00387 55 490 950
e-mail: info@fondpiors.org

Кабинет директора

тел: 00387 55 490 953, факс: 00387 55 202 936

Одјељења:

Одјељење за послове органа управљања и односе са јавношћу

начелник: Неда Макевић, мастер правник

тел: 00387 55 490 954, 00387 55 490 965

Одјељење за интерну ревизију

начелник: Драгана Шаренац, дипл. економиста

тел: 00387 57 227 149

Одјељење за рјешавање права у другом степену

начелник: Радан Николић, дипл. правник

тел: 00387 55 490 950, локал: 1225

Одјељење за оцјену радне способности у другом степену

начелник: др Влатко Јефтић

тел: 00387 55 490 950, локал: 1252

Одјељење за ревизију налаза, оцјене и мишљења

начелник: др Милица Обрадовић

тел: 00387 51 216 608

Сектори

Сектор за остваривање права

помоћник директора: Брано Симанић, дипл. правник
тел: 00387 55 490 962
Одјељења:

Одјељење за остваривање права

начелник: Невена Гордељевић, дипл. правник

тел: 00387 55 490 950, локал: 1261

Одјељење за остваривање права примјеном међународних уговора о социјалном осигурању

начелник: Татјана Вановац, дипл. правник
тел: 00387 55 490 973

Одјељење за матичну евиденцију

начелник: Живко Лазић, дипл. правник

тел: 00387 55 490 950, локал: 1223

Одјељење за оцјену радне способности у првом степену

начелник: др Младен Марковић

тел: 00387 51 219 370

Сектор за финансијске послове

помоћник директора: Зоран Јовић, дипл. економиста
тел: 00387 55 490 964
Одјељења:

Одјељење за финансије, план и анализу

начелник: Митра Пајић, дипл. економиста
тел: 00387 55 490 956

Одјељење за књиговодство

начелник: Нада Секулић, дипл. економиста

тел: 00387 55 490 972

Одјељење за обрачун пензија и других примања

начелник: Младен Миливојевић, дипл. економиста

тел: 00387 55 490 955

Одјељење за буџет

начелник: Жељко Павловић, дипл. економиста
тел: 00387 55 490 950, локал: 1280

Сектор за контролу обрачуна, евидентирање прихода, јавне набавке и системску подршку

помоћник директора: Сања Рашевић, дипл. правник

тел: 00387 55 490 968
Одјељења:

Одјељење за контролу обрачуна и евидентирање доприноса

начелник: Милутин Ристић, дипл. економиста

тел: 00387 55 490 959

Одјељење за јавне набавке, уговарања и инвестиције

начелник: Љиља Стевић, дипл. економиста

тел: 00387 55 490 958

Одјељење за системску подршку

начелник: Бојан Чабрило, дипл. економиста

тел: 00387 55 490 950, локал: 1282

Сектор за заступање, имовинско-правне послове, опште послове и људске ресурсе

помоћник директора: Миладин Стјепановић, дипл. правник

тел: 00387 55 490 967
Одјељења:

Одјељење за заступање

начелник: Душица Старчевић, дипл. правник

тел: 00387 55 490 957

Одјељење за имовинско-правне послове и људске ресурсе

начелник: Миленка Церовина, дипл. правник
тел: 00387 55 490 950, локал: 1377

Одјељење за опште послове

начелник: Димитрије Иванић, проф.
тел: 00387 55 490 950, локал: 1238

Сектор за информационе технологије

помоћник директора: Велибор Максимовић, дипл. инг.

тел: 00387 55 490 963

Одјељење за прoјектовање и развој информационих система

начелник: Милош Новаковић, дипл. инг.
тел: 00387 55 490 971

Одјељење за системску и техничку подршку

начелник: Жељко Спасојевић, дипл. инг.
тел: 00387 55 490 970