Miladin Stjepanović, dipl. pravnik – pomoćnik direktora

Rođen je 1974. godine u Bijeljini, sa mjestom prebivališta u Obriježi. Osnovnu školu završio je u Glavičicama, a srednju u Podgorici. Diplomirao je 2002. godine na Pravnom fakultetu “Univerziteta Crne Gore“ u Podgorici, stekavši zvanje “diplomirani pravnik”.

Pravosudni ispit položio je 2012, o ispit za medijatora 2016. godine.

Radni staž započeo je Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, gde je radio u periodu od 2002. do 2011. godine.

Za pomoćnika direktora Sektora za zastupanje, imovinsko-pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse Fonda PIO Republike Srpske imenovan je 15.12.2011. godine.

Po nacionalnosti je Srbin.

Oženjen, otac  dvoje djece.