Сектор за заступање, имовинско-правне послове, опште послове и људске ресурсе