Sektor za zastupanje, imovinsko-pravne poslove, opšte poslove i ljudske resurse