Rad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je javan. Javnost rada Fonda obezbjeđuje se :

  • objavljivanjem u „Službenom glasniku Republike Srpske“ Statuta Fonda i opštih akata Fonda kojima se uređuju prava i obaveze osiguranika i korisnika penzija,
  • obavještavanjem, po potrebi, putem sredstava javnog informisanja osiguranika, korisnika prava i javnosti o radu Fonda,
  • omogućavanjem predstavnicima javnog informisanja da prisustvuju sjednicama Upravnog odbora Fonda, izuzev kada se radi o službenoj tajni,
  • objavljivanjem pojedinih odluka i drugih opštih akata Upravnog odbora  i direktora Fonda u  odgovarajućim publikacijama i sredstvima informisanja, po potrebi.